• به طور کلی شپشک آردی یا شپشک سفید به صورت توده هایی پنبه ای و کرکی بر روی سطوح برگ ها یا ساقه های گیاه ظاهر می شود و معمولا به صورت شبه به وجود می ...

    • ملیحه بال افکن
    • ۷ دی ۱۳۹۹