دسته ها
پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲

تعبیر خواب بچه و بچه دار شدن به روایت معبران مشهور

 • شقایق ایران دوست
 • ۲۳ بهمن ۱۴۰۱
 • ۰

تعبیر خواب بچه بسیار گسترده می باشد و اگر می خواهید معنای دقیق خواب خود را بیابید بهتر است این مطلب را از دست ندهید. در ادامه شما را با تمامی آنچه که باید در رابطه با این خواب بدانید آشنا می کنیم.

تعبیر خواب بچه بسیار زیاد می باشد و هر معبر معنا های بسیار زیادی برای این خواب بیان کرده است از این رو قصد داریم تمامی آن چه که در مورد این رویا وجود دارد را برای شما عزیزان بررسی کنیم. بسیاری از معبران اعتقاد دارند که دیدن بچه در رویا بسیار خوب می باشد و می تواند نشانه ای از بهبود اوضاع مالی باشد. اگر می خواهید اطلاعات بیش تری در این زمینه داشته باشید ادامه مطلب را مشاهده نمایید.

   دیدن بچه در رویا از دیدگاه یونگ

تعبیر خواب بچه

دیدن بچه ای که به سرپرستی می گیرید می تواند نشانه ای از این باشد که به زودی کار و بار شما خوب می شود و اوضاع مالی تان بهبود پیدا می کند. با این حال اگر فردی در رویای خود دیده باشد که به دوران کودکی اش بازگشته است بدین معنا می باشد که حال و روزش بد خواهد شد.

دیدن بچه های خود در رویا می تواند بدین معنا باشد که  شادمانی در راه است و اگر بچه های حیوانات را در رویای خود دیده باشید بدین معنا می باشد که به سعادت خواهید رسید. در ادامه شما را با تمامی معنا هایی که معبران در رابطه با این خواب بیان کرده اند آشنا می کنیم.

منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی تعابیری برای این خواب بیان کرده است و این تعابیر عبارت اند از :

 • اگر فردی در خواب خود بچه ای ببیند که در میان فرزندان خود او را ندارد بدین معنا می باشد که برکت به مال و اموال او می رسد.
 • اگر فردی در خواب خود دختری را ببیند که فرزند خودش نمی باشد بدین معنا است که بخت بلندی دارید و طالع شما بسیار درخشان می باشد.

تعبیر خواب بچه

 • مبل و میز
 • آرون گروپس

محمد ابن سیرین

ابن سیرین یکی دیگر از معبران خواب می باشد که در مورد این خواب تعابیر زیادی دارد و همه آن ها را به زبانی ساده تر برایتان بررسی می کنیم و آگاهی تان را در این زمینه ها افزایش خواهیم داد.

 • اگر فردی در رویای خود ببیند که تبدیل به بچه شده است معنای خوبی ندارد و می تواند نشانه ای از غم و اندوه باشد.
 • اگر فردی در رویای خود ببیند که دختر بچه ای دارد بدین معنا می باشد که به زودی سالم و سلامت خواهد شد.
 • اگر فردی در رویای خود ببیند که صاحب دختر شده است در رویای واقعی ممکن است صاحب فرزندی با جنسیت ذکور شود.
 • به صورت کلی دیدن دختر بچه در رویا می تواند نشانه سلامت باشد.
 • دیدن فرزند پسر در خواب غم و اندوه تعبیر می شود.
 • اگر فردی در رویای خود ببیند که بچه ای را با اره می کشد بدین معنا می باشد که صاحب فرزندی خواهد شد.
 • اگر فردی در رویای خود ببیند که بچه خود را در گرو چیزی گذاشته است بدین معنا می باشد که فردی به او ستم خواهد کرد.
 • اگر در رویای خود دیده اید که بچه خود را گم کرده اید بدین معنا است که ضرر و زیان بسیاری را متحمل خواهید شد.
 • اگر فردی در رویای خود دیده باشد که در حال پرستاری از فرزندی می باشد بدین معنا است که برکت و روزی اش بسیار زیاد خواهد شد.

امام صادق (ع)

امام صادق (ع) در مورد دیدن بچه در رویا تنها یک معنا در نظر دارند. ایشان بیان کرده اند که دیدن پسر بچه در رویا به غم و اندوه تعبیر می شود و اگر پسر بچه متعلق به خود فرد خواب بیننده باشد بدین معنا است که عامل ناراحتی خود فرد می باشد.

دیدن بچه در رویا

ابراهیم کرمانی

 • اگر فردی در رویای خود دیده باشد که بچه ای در جایی می اندازد بدین معنا می باشد که چیز هایی به او می رسد که اصلا امیدی به آن ها ندارد.
 • اگر فردی در رویای خود بچه ای سر راهی بیابد بدین معنا است که سود و منفعت بسیاری گریبانگیر فرد می شود.
 • اگر بچه ای زیبا در رویا دیده باشید بدین معنا می باشد که فرشته ای از شما مراقبت می کندو
 • تعبیر خواب بچه زشت مال و اموال می باشد از این رو بعد از دیدن این خواب باید بسیار خوشحال باشید.
 • اگر مردی در رویای خود ببیند که در حال شیر دادن به بچه می باشد یعنی بابت کار هایش او را زندانی می کنند.
 • اگر در رویای خود دیده اید که کودکی اذان می گوید بدین معنا می باشد که از پدر و مادر خود به نوعی جدا خواهد شد.
 • اگر فردی در رویای خود ببیند که کودکی را در بغل دارد بدین معنا است که می خواهد محبت فرزندانش بیش تر شود.
 • اگر فردی در رویای خود ببیند که فرزند او مرده است بدین معنا است که پول و سرمایه بسیاری بدست خواهد آورد.

لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو یکی از معبران غربی می باشد و تعابیر بسیاری برای دیدن بچه در رویا بیان کرده است و این تعابیر را با زبانی بسیار زیاده برای شما بررسی می کنیم.

 • اگر در رویای خود فرزند خود را دیده اید بدین معنا است که خوشبختی در انتظار شما می باشد.
 • تعبیر خواب بچه ای به همراه مادرش بسیار خوب می باشد و می تواند نشان دهنده ای از این باشد که اوقات مبارکی در آینده است.
 • اگر فردی در رویای خود بچه های کوچک را مشاهده کند بدین معنا می باشد که غم و ناراحتی را تجربه می کند.
 • اگر فردی در رویای خود کودکان بسیار زیادی را ببیند اصلا خوب نیست و نشانه ای از بدبختی و فلاکت است.
 • کودکان زیبا در رویا معنای خوبی دارند و می توانند نشانه ای از سلامت و خوبی باشند.
 • اگر فردی در رویای خود ببیند که در حال کتک زدن بچه ای می باشد بدین معنا است که بی عدالتی رخ می دهد و زندگی او را تحت تاثیر قرار می دهد.
 • اگر بچه ای را در رویای خود دیده اید که در حال دویدن بود بدین معنا می باشد که خوشبخت خواهید شد.
 • اگر دختر بچه ای بسیار شاد را در رویای خود دیده اید بدین معنا می باشد که در بیداری شادمانی به سراغ شما می آید.
 • از نظر این معبر غربی دیدن پسر بچه در رویا نشانه ای از خوشبختی می باشد.

معنی خواب بچه

یونگ

یکی از معبران غربی که از منظر روانشناسی خواب ها را معنا می کند یونگ می باشد. این معبر نیز تعابیر زیادی برای دیدن بچه در روا دارد که آن ها را برایتان بیان خواهیم کرد.

 • دیدن نوزاد در رویا می تواند نشانه ای از شروع جدید باشد.
 • اگر فرد در رویا مشاهده کند که بچه ای به او می خندد بدین معنا می باشد که لذت بسیار زیادی را از زندگی کسب خواهید کرد.
 • اگر فردی در رویای خود خواب ببیند که فراموش کرده بچه خودش را بدین معنا می باشد که شما ضعف هایتان را از دیگران مخفی می کنید.
 • دیدن بچه ای در بغل در خواب می تواند نشانه ای از این باشد که شما بخشی از گذشته تان را به آغوش کشیده اید.
 • اگر در رویای خود مشاهده کردید که قبل از رسیدن به بیمارستان بچه شما به دنیا آمد بدین معنا می باشد که وابستگی های خود را به خوبی نگه داشته اید و اکنون از بار مسئولیت های خود شانه خالی می کنید.
 • اگر بچه ای را در آب فرو می کنید و از آب خارج می کنید نشانه ای از این می باشد که پسرفت خواهید کرد.
 • نجات دادن بچه از غرق شدن می تواند نشانه ای از این باشد که شما به خودتان اجازه می دهید تا برای کار هایتان از دیگران کمک بگیرید و آسیب پذیر بدن را تجربه خواهید کرد.
 • پیدا کردن بچه در رویا می تواند نشانه ای از این باشد که شما پتانسیل بالایی دارید و این خواب آن را تایید می کند.
 • گریه کردن بچه در رویا می تواند نشانه ای از این باشد که شما در زندگی خود کمبود هایی دارید که باید آن ها را جبران کنید.
 • تعبیر خواب بچه گرسنه می تواند نشانه ای از این باشد که شما به دیگران وابسته اید و برای این که بتوانید کار های خود را رو به راه کنید باید از این وابستگی ها رها شوید.
 • احیا کردن بچه مرده در خواب می تواند نشانه ای از این باشد که شما از وارد شدن به مرحله ای جدید از زندگی خود سرباز می زنید.
 • غافل شدن از بچه می تواند نشانه ای از این باشد که شما نسبت به خودتان بی توجهی می کنید.

دیدن بچه در رویا

لیلا برایت

 • دیدن فرزند پسر در رویا می تواند نشانه ای از این باشد که شما در زندگی خود اوقات شادی را پیش رو دارید.
 • تعبیر خواب دیدن بچه می تواند این گونه باشد که شما در زندگی خود فرصتی برای انجام کار هایتان بدست می آورید.
 • دیدن بچه ای لاغر در رویا می تواند نشانه ای از این باشد که دچار مشکلاتی در زندگی خود خواهید شد.
 • دیدن بچه ای تپل در خواب نشانه ای از این است که در کار های خود موفق خواهید شد.
 • اگر در رویای شما بچه در خواب باشد بدین معنا است که زندگی بسیار خوبی دارید و از آن رضایت دارید.
 • اگر فردی در رویای خود بچه ای را بکشد بدین معنا می باشد که اشتباهاتی دارد و به آن ها پی خواهد برد.
 • اگر در رویای خود مشاهده کردید که در حال بازی کردن با بچه می باشید بدین معنا می باشد که در کار های خود موفق خواهید شد.

آنلی بیتون

 • دیدن پسر بچه برای مردان بدین معنا می باشد که به زودی ازدواج خواهید کرد.
 • اگر فردی در رویا می بیند که صاحب بچه شده است باید بیش تر مراقب کار های خود باشد.
 • اگر فردی در خواب خود مشاهده کند که دختری با پسری بیرون می رود بدین معنا است که کمی نظم در خانه لازم است.
 • اگر فردی بچه ای شیطان و بازیگوشی را در رویای خود ببیند بدین معنا است که برای کسب زندگی زودگذر به دردسر خواهد افتاد.
 • دیدن خواب بچه می تواند نشانه ای از به دردسر افتادن باشد از این رو سعی کنید تفریحات خود را کنترل کنید.

تعبیر خواب بچه

سرزمین رویا ها

یکی از بهترین کتاب هایی که می توانید برای تعبیر خواب های خود به آن مراجعه کنید کتاب سرزمین رویا ها می باشد و تعبیر خواب بچه را از دیدگاه مولف این کتاب برای شما بررسی می کنیم.

 • دیدن بچه های زیاد در رویا می تواند نشانه ای از این باشد که فراوانی در زندگی تان زیاد می شود.
 • دیدن بک بچه در خواب بدین معنا است که در خانه شما خوشبختی وجود دارد.
 • دیدن بچه خود در رویا بدین معنا است که کمکی بسیار زیادی دریافت خواهید کرد.
 • دیدن بچه هایی بستگان در رویا نشانه ای از شادی های ناخواسته می باشد.
 • اگر فردی در خواب خود بچه های دیگران را ببیند نشانه ای از این می باشد که با فامیل مشاجره خواهد داشت.

خواب دیدن یکی از موهبت های الهی می باشد از این رو اگر دوست دارید در این زمینه اطلاعات دیگری کسب کنید نیاز است تا بر روی لینک های داده شده مانند تعبیر خواب دایی و تعبیر خواب عمه را نیز مشاهده نمایید.

منبع : آرگا


مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *