دسته ها
شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

تعبیر خواب بینی بر اساس معتبر ترین تعابیر در شرایط مختلف

 • شقایق ایران دوست
 • ۲۰ بهمن ۱۳۹۹
 • ۰

تعبیر خواب برای بسیاری از افراد اهمیت ویژه ای دارد بنابراین سعی کرده ایم در این مطلب شما را با تعبیر بینی از دیدگاه افراد مشهور و خبره آشنا کنیم. تا پایان این مطلب با ما باشید.

بینی یکی از مهم ترین عضو های بدن می باشد و افراد را قادر می سازد تا احساس بویایی داشته باشند. زمانی که در آینه نگاه می کنید تمام اجزای صورت خود را مشاهده می کنید و دیدن بینی در خواب یکی از امور بسیار طبیعی می باشد. تعبیر خواب بینی را از دیدگاه معبران مشهور برایتان بیان می کنیم.

تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی

در مطالب قبلی تعبیر خواب دست، تعبیر خواب چشم و همچنین تعبیر خواب مژه را برایتان بیان کردیم و در ادامه یکی دیگر از خواب های مهم را برایتان بیان می کنیم که دارای تعابیر بسیار زیادی می باشد.

امام صادق (ع)

ایشان دیدن بینی در خواب را بر چند وجه می دانند و این تعابیر عبارت اند از :

 • قاصدک 24
 • سربلندی و عزتمندی
 • مال و ثروت
 • بزرگی در میان دیگران
 • فرزند
 • زندگی خوش

دانیال نبی

این پیامبر خدا درباره دیدن بینی در خواب تعابیری دارند و معتقد اند بینی نشانه ای از مقام و منزلت افراد می باشد و اگر در آن نقصی مشاهده کنند نشانه ای از نقص و اشکال در جاه و منزلت وی می باشد. تعابیر این پیامبر خدا عبارت است از :

 • اگر فردی در خواب خود ببیند که بینی او کوتاه شده است بدین معنی می باشد که بر قدر و منزلتش نقصی ایجاد خواهد شد.
 • افتادن بینی در خواب نشان می دهد که فردی از مقام و منزلتش کاسته می شود.
 • گشاد شدن سوراخ بینی در خواب از دیدگاه دانیال نبی به معنای معشیت می باشد.
 • تنگ شدن سوراخ بینی تعبیری دیگر دارد و نشانه ای از کم شدن معشیت در زندگی فرد است.
 • اگر فردی در خواب ببیند که بینی اش دارای عیب و ایراد شده است نشانه ای از یک گزند و آسیب می باشد که این آسیب بیشتر شئونات اجتماعی شما را در بر دارد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که بینی ندارد نشانه ای از خلع شدن از مقام و منزلت است بنابراین بهتر است کار های خود را با احتیاط بیش تری انجام بدهید.
 • اگر فردی در خواب ببیند که آب بینی اش در حال آمدن می باشد به زودی دارای فرزند می شود.
 • اگر آب بینی از بینی شما فرو بریزد بدین معنا می باشد که دین خود را ادا می کنید و از زیر قرض و گرفتاری و یا حتی بیماری رها می شوید.
 • گرفتن آب بینی و کشیدن آن بر روی چشم ها نشانه ای از این می باشد که به زودی بچه دار می شود ولی اگر آب بینی بر روی لباس فرد بیفتد نشانه ای دیگر دارد و جنین سقط خواهد شد.
 • خون دماغ شدن در خواب نشانه ای از سقط جنین می باشد و برخی دیگر از معبران بیان می کنند که این خواب به نشانه از دست دادن مال و ثروت می باشد و. فردی که این خواب را ببیند به زودی فقیر می شود.
 • اگر فردی در خواب ببیند که خون دماغ کرده است و خون بسیار زیادی را از دست داده ولی هیچ گونه نشانه ضعفی در او دیده نشود بدین معنا می باشد که مال و ثروت حرام بدست آورده است.
 • اگر فردی ببیند که خون بسیاری از دست نداده ولی دچار ضعف شده است یعنی به زودی فقیر و تهی دست خواهد شد.

خون دماغ شدن در خواب

محمد ابن سیرین

یکی دیگر از معبرانی که این خواب را تعبیر کرده است محمد ابن سیرین می باشد. وی شش تعبیر خواب برای بینی در نظر دارد که عبارت اند از :

 • اگر در خواب ببینید که بینی شما سوراخ شده است بدین معنا می باشد که از طرف زنی بزرگ به شما مال و اموال خواهد رسید.
 • اگر در خواب دیدید که سر بینی شما بسته است و نمی توانید نفس بکشید نشانه ای از یک کار می باشد که در آن گره افتاده و نمی توانید آن را انجام بدهید.
 • اگر در خواب دیدید که از طریق بینی سخن می گویید نشانه از زایل شدن برخی امور شما است.
 • اگر در خواب دیدید که پوست سر بینی شما از بین رفته است نشانه ای از زیان می باشد و ممکن است در روز های آتی زیان ببینید بهتر است حواس خود را جمع کنید.
 • اگر در خواب خود مشاهده کردید که مغز شما از بینی تان خارج شده است بدین معنا است که به زودی بزرگ می شوید و بر دیگران بزرگتری می کنید.
 • اگر در خواب خود جانوری را دیدید که از بینی شما خارج شد نشانه ای از فرزند دار شدنتان می باشد.

تعبیر خواب بینی از دیدگاه نوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی یکی از برترین معبران قرن می باشد و درباره تعبیر خواب بینی عقیده هایی دارد. وی بیان می کند که این خواب به منظور جاه و مقام و منزلت می باشد. اگر در خواب خود بینی کوتاه دیدید نشانه ای از آن است که از منزلت اجتماعی شما کم می شود و دیگران مانند قبل به شما احترام نخواهند گذاشت و اگر در خواب خود سوراخ بینی خود را گشاد شده ببینید بدین معنی می باشد که روزی شما افزایش می یابد و اگر این سوراخ بینی تنگ شود به معنای از بین رفتن رزق و روزی است.

جابر مغربی

جابر مغربی تعابیر بسیاری درباره دیدن خواب بینی دارد و بیان می کند که دیدن بینی در خواب می تواند معانی بسیار گوناگونی داشته باشد و تعبیر صحیح آن بستگی به جزئیاتی دارد که در خواب می بینید.

 • اگر در خواب مشاهده کردید که هر دو سوراخ بینی شما یکی شده است نشانه ای از این می باشد که با فردی عاقل مشورت می کنید.
 • اگر ببینید سر بینی شما بریده شده است نشانه ای ختنه شدن فرزند شما دارد.
 • اگر در از بینی شما مرغی خارج شد بدین معنا می باشد که حیوانات چهار پای شما زایمان می کنند.
 • اگر در خواب خون دماغ شدید باید بیش تر احتیاط کنید زیرا یک فاجعه برایتان رخ می دهد.
 •  اگر کسی در خواب ببیند که چیزی وارد بینی اش می شود نشانه ای خشم و نیکی کردن وی می باشد.
 • اگر زمانی که در خواب خون دماغ شده اید این خون لباس های شما را نیز در بر بگیرد نشانه ای مال و اموال حرام می باشد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که خون دماغ شده و هیچ خونی او را آلوده نکرد نشانه ای یک گزند می باشد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که بینی اش می افتد بدین معنا می باشد که فرزندی دختر نصیبش خواهد شد و از این بابت باید خدا را شکر گوید.
 • اگر فردی در خواب ببیند که در حال شستن بینی خود می باشد نشانه فریب خوردن او توسط زنی می باشد.

تعبیر خواب بینی

اسماعیل ابن اشعت

اسماعیل ابن اشعت بیان کرده است که اگر بینی شما در خواب بزرگ شود نشانه ای از این می باشد که خویشان شما افزایش می یابند و به مقام و منزلت می رسید و همچنین وی بوی خوب در خواب را فرزندی صالح و بوی بد را فرزندی خطا کار تعبیر می کند.

جاحظ

تعبیر خواب بینی از دیدگاه جاحظ به چهار تعبیر می باشد که عبارت است از :

 • نداشتن بینی در خواب که نشانه ای از مرگ خویشاوندان است.
 • داشتن دو بینی در خواب می تواند اختلافات میان فرد و همسرش را بیان کند.
 • احساس بوی خوش در بینی در حین خواب منفعت می باشد و اگر کسی که خواب دیده است زن باشد یعنی دارای فرزندی پسر می شود.
 • احساس کردن بوی بد نشانه ای خشمی می باشد که آشکار نشده و فروخورده شده است.

فروید

فروید یکی از روانشناسان مطرح قرن حاضر بوده است که مطالعات بسیار زیادی بر روی خواب داشته است. وی معتقد است خواب و دیدن رویا بخشی از ناهشیار می باشد و با استفاده از خواب می توان امیال سرکوب شده فرد را بررسی کرد. وی درباره تعبیر خواب بینی بیان کرده است که نداشتن بینی نشانه ای مرگ خویشاوندان وی می باشد و داشتن دو بینی نشانه ای از زندگی شخصی فرد می باشد که به جا های بسیار باریکی کشیده شده است و اختلاف هایش بسیار زیاد شده اند.

تعبیر خواب فروید درباره بینی

تعابیر آنلی بیتون درباره دیدن بینی

آنلی بیتون یکی از خوابگذارانی می باشد که خواب های تعبیری اش تا حدود بسیار زیادی با واقعیت عجین می باشد. وی درباره این خواب معتقد است که بینی نشانه ای از توانایی ها و نیرو های جدید می باشد که در خود کشف می کنید. بیتون می گوید اگر بینی خود را در خواب کوچک تر از حد معمولی اش ببینید یعنی به اهدافتان نمی رسید و در صورتی که روییدن مو را بر روی بینی دیده باشید نشانه ای از به ثمر رسیدن اهدافتان می باشد بنابراین می توان گفت جزئیات خواب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.