دسته ها
چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰

برای دیدن اتوبوس در خواب چه تعبیر و تفسیرهایی وجود دارد؟

 • سحر هودانلویی
 • ۱۹ مهر ۱۳۹۹
 • ۰

خواب دیدن، واقعه ای است که اتفاقات موجود در ضمیر ناخود آگاهمان را به ما یاد آور می شود. خواب دیدن گاهی تنها پل ارتباطی با آینده ای است که شاید با درک درست آن بتوان از وقوع برخی حوادث پیشگیری کرد. برای مطالعه تعبیر خواب اتوبوس به صورت کلی و از نظر معبران معتبر با ما همراه شوید.

خواب دیدن از دیگر پل های ارتباطی با جهان و هستی است که در صورت درک درست می توان از برخی حوادث در آینده مطلع شد. از این رو رو در این ادامه مطلب به تعبیر خواب اتوبوس در صورت جامع و کلی از نظر چندین معبر پرداخته ایم.

تعبیر خواب اتوبوس به چه صورت است؟

تعبیر خواب اتوبوس چیست؟

در ادامه مطلب معنای به خواب دیدن اتوبوس را از چندین معبر مورد بحث و بررسی قرار داده ایم تا به خوبی درک درستی از این خواب را پیش روی خود زمینه سازی کنید.

 1. اتوبوس به خواب دیدن در حالت کلی؛ همان بازتابی از فعالیت های روزمره است که به نحوه خوابی که دیده اید، وابسته می باشد.
 2. در صورتی دیگر اگر درباره مقصد و هدفی که اتوبوس در پی گرفته از دیگران سوال کنید، به این صورت معنا می شود که شک و تردیدی در انتخاب های زندگی تان به وجود می آید. از این رو به مشورت و کمک هایی از دیگران روی می آورید که در صورت نیاز به افراد با تجربه در این زمینه مراجعه می کنید.

نظر آنلی بیتون:

 1. اگر خود را سوار بر اتوبوس و گذر از خیابان ها مشاهده کنید؛ بدین معناست که وعده هایی احمقانه به خود می دهید ودر این جهت نیز با دوستان خود اختلاف نظر پیدا می کنید.

نظر کارل یونگ:

 1. اگر خود را در حال سوار شدن به اتوبوس مشاهده کنید؛ به این معناست که با مردم همدل خواهید شد. همچنین نشان دهنده این امر می باشد که بر روی خواسته و هدف های خود هیچ کنترلی ندارید و نمی توانید برای مقصد خود تصمیم درستی بگیرید.
 2. تعبیر خواب اتوبوس در حالتی که به پرداخت هزینه های جا به جابی خود مشغول هستید؛ بدین معناست که هزینه هایی در بر شما را می گیرد تا در نهایت خوشنودی دیگران را رقم بزند.
 • انتظار برای رسیدن اتوبوس

 1. معنای خواب به انتظار ایستادن اتوبوس به این صورت است که مسیر و هدفی که برای پیمودن خود در نظر گرفته اید، بسیار طولانی و دور است که باید صبر را پیشه کنید.

تعبیر خواب انتظار برای اتوبوس

کارل یونگ:

 1. این معبر اعتقاد دارد که منتظر اتوبوس ایستادن به این معناست که برای رسیدن به اهداف و خواسته های خود باید عقب گرد کوتاهی در پیش داشته باشید.
 • خرید بلیط

 1. معنای خواب خرید بلیط اتوبوس به این صورت است که پروژه ای در دست گرفته اید که قصد دارید به وسیله آن اهداف و خواسته های شخصی تان را محقق سازید.
 • معنای خواب اتوبوس مدرسه

کارل یونگ:

 1. معنای خواب سوار شدن و یا دیدن اتوبوس مدرسه بدین معناست که وارد ماجرا جویی و یا قضیه ای بسیار مهم در زندگی تان می شوید که در نهایت رشد شخصی و شخصیتی بسیاری برایتان در پی دارد.
 2. اگر در خواب دیدید که راننده اتوبوی مدرسه شده اید؛ بر این معناست که دوست دار مردم هستید و دوست دارید وظیفه آن ها را بر عهده بگیرید تا در نهایت صلاح شان به نیکی مشخص گردد.
 • به خواب دیدن راندن اتوبوس

 1. اگر خود را در خواب به صورت راننده اتوبوس مشاهده کردید، به این معناست که مسئولیت بزرگی بر دوش شما قرار گرفته است. همچنین امکان دارد که نپذیرفتن این مسئولیت برایتان کمی ناراحت کننده باشد اما خوب است که به نظر و گفتار دیگران اهمیتی ندهید و آنچه می دانید درست است، انجام دهید.
 2. اگر در حال رانندگی بر اتوبوس بودید، به این معناست که تمایل دارید رهبری و هدایت مردم را به دست بگیرید. نوع رانندگی شما نشان دهنده کیفیت رهبری تان است که اگر دیدید به سمت محل کار خود رانندگی می کنید، یعنی آن که تجربه های جدیدی از رانندگی کسب می کنید که امکان دارد، اتفاقات خوبی برایتان پیش بیاید.
 3. اگر در حال رانندگی بر اتوبوس شلوغ و پر ازدحامی بودید، یعنی آن که در رقابت سختی قرار می گیرید که در نهایت جایگاه شما را مشخص می کند.

معرفی تعبیر خواب اتوبوس

کارل یونگ:

 1. تعبیر خواب رانندگی اتوبوس به این صورت است که رهبری یک گروه و یا پشتیبانی آن را بر عهده می گیرید.
 2. اگر دیدید که با اتوبوس به روی آب رانندگی می کنید، بدان معناست که در سفری احساسی با افرادی تعامل برقرار خواهید کرد.
 • جا ماندن از اتوبوس

 1. معنای خواب جا ماندن از اتوبوس به این صورت است که فرصت های از دست رفته بسیاری دارید. گفتنی است که این مشکل به دلیل آن است که کار های خود را عقب انداخته اید و حالا بسیار تنبل و از کار افتاده شده اید. در این زمینه خوب است که کمی فعال باشید و نسبت به آینده تان بیشتر توجه کنید.
 2. اگر در خواب اتوبوسی شلوغ و پر ازدحام دیدید که از آن نیز جا ماندید، به این معناست که غم و اندوه بسیاری در زندگی تان وجود دارد که با گذشت سریع زمان، به خواسته هایتان جامه عمل نپوشانده اید. از این رو این خواب را به نشانه افسردگی و یاس در زندگی تفسیر می کنند.
 3. اگر از اتوبوبس خالی و بی سر نشین نیز جا ماندید، به این معناست که برای جلوگیری از دیر شدن برخی امورات، خواسته هایتان را دوباره ارزیابی کنید.

کارل یونگ:

 1. جا ماندن از اتوبوس اغلب به آن منظور است که از جنبه ای بسیار مهم در زندگی تان عقب افتاده اید. گفتنی است که در این شرایط نیاز به استراحت برای تهیه نقشه جدید دارید.
 • سفر کردن با این وسیله

 1. این خواب بدان منظور است که رابطه ای احساسی برقرار خواهید کرد که از سویی دیگر به شریک رابطه تان توجه و علاقه ای ندارید.
 • استراحت کردن در اتوبوس

 1. خوابیدن در اتوبوس به این معناست که انعطاف پذیری اجتماعی بسیار بالایی را دارا هستید و نشان دهنده آن است که با اکثریت افراد موافق و هم جهت هستید. گفتنی است که این خواب تنها بدان منظور می باشد که دوست ندارید در زندگی تان مسئولیتی قبول کنید و از این رو به پیروی از دیگران روی آورده اید.
 2. تعبیر خواب اتوبوس در صورتی که در آن جا خوابیده اید، به معنای عدم خلاقیت در زندگی است که به نوعی دیگران شرایط زندگی تان را در دست گرفته اند.
 3. در صورتی دیگر می تواند به نشانه کمبود پول در زندگی تان دلالت داشته باشد که اگر در دنیای حقیقی این شرایط را تحربه می کنید، باید هر چه سریع تر برای پیشگیری از ضرر بیشتر به انجام اقداماتی در رفع آن بپردازید.

تعبیر خواب تنها ماندن در اتوبوس

 • بلیط کیش
 • تفسیر خواب نشستن در آن

 1. تعبیر خواب اتوبوس در حالی که به روی یکی از صندلی ها می نشینید، به این معناست که فردی اجتماعی هستید و همواره دوست دارید که از نظر دیگران پیروی کنید. همچنین این موضوع به آن دلیل است که مسئولیت پذیر نیستید و نمی توانید اداره و کنترل زندگی تان را بر عهده بگیرید.
 2. در صورتی دیگر نشستن در اتوبوس به خواب را عدم پول کافی و محدود شدن به هزینه های بسیار پایین زندگی تعریف می کنند.
 3. اگر خود را به حالت نشسته در صندلی دیدید، به این معناست که رضایت و خشنودی بزرگی در زندگی تان رخ خواهد داد.
 4. اگر در خواب دیدید که اتوبوس جایی برای نشستن شما ندارد، یعنی آن که در رابطه با امورات کاری خود دچار تشویش و نگرانی شده اید که گفتنی است در این جهت باید کار های عقب افتاده خود را انجام دهید.
 • دیدن اتوبوسی زیبا و جدید

 1. اگر در خواب دیدید که به درون اتوبوس زیبایی هستید، یعنی آن که شادی و خوشبختی بسیاری را در پس آغاز تجربیات جدید زندگی تان به دست می آورید. همچنین امکان دارد که به زودی در مرحله جدیدی از زندگی خود قرار بگیرید.
 • پیاده شدن از آن

 1. معنای خواب اتوبوس در حالی که از آن پیاده می شوید؛ به این صورت است که علاقه ای برای حضور در جمع و دورهمی های دوستانه ندارید که از این رو به ادامه زندگی در تنهایی می پردازید.
 2. اگر اتوبوس را خیلی شلوغ مشاهده کردید که از آن قدرت خروج نداشتید؛ یعنی آن که فشار های روانی بسیاری را متحمل شده اید و از این رو پیشنهاد می شود که به کار کمتر در محیط های شلوغ بپردازید.
 • دزدیدن اتوبوس

 1. اگر در خواب دیدید که اتوبوس شما را می دزدند؛ یعنی آن که برای تحقق خواسته ها و رسیدن به آرزوهایتان باید کار های غیر منتظره ای انجام دهید تا در نهایت به ثبات و یک نواختی در زندگی تان برسید.
 2. دزدیدن اتوبوس در خواب به طور معمول؛ جنبه ای دیگر از شخصیت شما را نشان می دهد که به طور معمول قانون شکن هستید و یا میل به انجام ناهنجاری های اجتماعی دارید.

تعبیر خواب سوار شدن به اتوبوس مدرسه

کارل یونگ:

 1. اگر خود را در حالت رانندگی به روی اتوبوس دزدی مشاهده کردید، به این معناست که کار های بسیاری در جهت به دست گرفتن کنترل و شرایط زندگی تان انجام دهید.
 2. همچنین در حالتی دیگر این خواب بر این مبناست که از پیش رفتن باب نظر سیستمی که بقیه در نظر گرفته اند، جلوگیری می کنید.
 • تنها ماندن

 1. اگر به خواب دیدید که در اتوبوس تنها هستید؛ یعنی آن که به استقلال در زندگی تان نیاز دارید.
 2. همچنین در صورتی دیگر به این معناست که با برخی مشکلات مواجه هستید که از این رو باید خود را آماده کنید.
 • تعبیر خواب اتوبوس های اشتباهی

 1. معنای خواب سوار شدن به اتوبوس اشباه و یا پیاده شدن در مقاصد نادرست، به این صورت است که همواره نگرانی و استرس در رابطه با پیمودن راه اشتباهی دارید.
 2. همچنین این خواب می تواند نشانه و یا هشداری به شما برای بررسی سطح توقع هایتان باشد.

کارل یونگ:

 1. اگر خود را در حال سوار شدن به اتوبوس اشتباه دیدید، یعنی آن که از انتخاب های غلط خود در زندگی تان می ترسید. همچنین در بین تصمیمات خود و اطرافیان گیر افتاده اید که توانایی اخذ بهترین راه حل را ندارید.
 • تصادف

 1. معنای خواب تصادف با اتوبوس بر موانع زندگی دلالت دارد که در این جهت موجب آزار و اذیت شما نیز می شود.

کارل یونگ:

 1. تعبیر خواب اتوبوس در حالی که تصادف کرده اید؛ یعنی این که باید هر چه سریع تر از گروه های وابسته تان جدا شوید، چرا که نیاز به استقلال و زندگی به دور از تصمیمات دیگران دارید.
 2. اگر اتوبوسی را در حال تصادف با ساختمان و سقوط از جایی دیدید؛ یعنی اینکه نوع دیدگاه شما با سطح نگرش اطرافیان تان تفاوت بسیاری دارد.

تعبیر خواب رانندگی اتوبوس

 • اخذ رانندگی

 1. تعبیر خواب اتوبوس در حالی که راننده آن هستید به این معناست که باید در طی پیمون مسیر خود از صبر بیشتر و زور کمتری استفاده کنید.
 2. اگر خود را در حال رانندگی به روی اتوبوس های مدرسه مشاهده کردید، یعنی این که پیشرفت دانش و یادگیری در زندگی تان به طرز چشم گیری قابل انجام می باشد.
 3. اگر در حال مشاهده راننده اتوبوس بودید، یعنی این که رهبری ایده و یا کار جدیدی را بر عهده می گیرید. این خواب به نشانه قدرت است که در صورتی یگر بدان منظور است که تنهایی به پیشرفت چندانی دست پیدا نمی کنید.
 • ترمینال

کارل یونگ:

 1. تعبیر خواب ترمینال اتوبوس، به این معناست که در سطح جدیی از زندگی تان و در مسائل شخصی و احساسی تان قرار می گیرید.
 2. اگر خود را در ترمینال و حالتی که از اتوبوس جا مانده اید، مشاهده کنید؛ یعنی این که در موقعیت یک نواختی قرار گرفته اید که فکر می کنید از نظر احساسی و فیزیکی بسیار عقب تر از دیگران قرار گرفته اید.
 3. در صورتی دیگر کارل یونگ این تعبیر خواب را به این صورت بیان کرده است که گویی در زندگی از جنبه های کار، رابطه و خانواده عقب افتاده اید.
 4. اگر در ترمینال به انتظار نشسته باشید، یعنی اینکه برای ایجاد تغییر در آینده تان به اخذ تصمیمات قطعی و مهم نیاز دارید.
 5. به طور کلی ترمینال را بر مبنای تصمیم در زندگی تان معنا می کنند که برای ارتقای جایگاه خود نیاز به تامل در امورات خود دارید تا در نهایت تحولی شگفت در زندگی تان ایجاد کنید.

تعبیر خواب اتوبوس شلوغ و پرد ازدحام

اگر از مطالعه این مطلب از تعبیر خواب اتوبوس که به صوت جامع برایتان بیان کردیم، بهره بردید؛ پیشنهاد می کنیم با کلیک به روی دیگر لینک های مرتبط همانند تعبیر خواب استخر و معنای خواب ماشین باری دیگر با ما همراه شوید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.