دسته ها
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

آشنایی با تعبیر خواب چمن و چمن زار در حالات مختلف

 • سحر هودانلویی
 • ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
 • ۰

تعبیر خواب علف به معنای ثروت، سلامتی و رفاه اجتماعی است که در این رابطه برخی از معبران بر این باورند که به صورت غم و اندوه نیز معنا می گردد. برای آشنایی بیشتر با تعبیر خواب چمن با ما در ادامه این مطلب همراه شوید.

دیدن چمنزار به طور کلی در خواب نشانه خوبی می باشد. چمنزار در رویا به شما این چنین نشانه را می دهد که همه چیز در زندگی تان به خوبی در حال طی شدن است که نیازی به نگرانی نیست. تعبیر خواب چمن در صورت دیگر می تواند رقم زننده اوقات و خاطرات خوش در شما شود که اگر جنگ و دلخوری به میان است، شما پیروز میدان هستید.

در ادامه مطلب تعبیر خواب چمن را از نظر چندین معبر معتبر و به صورت کلی بررسی کرده ایم.

تعبیر خواب چمن به چه صورت است؟

تعبیر دیدن چمن و چمن زار در خواب

چمن در اصطلاحی دیگر همان علف است که به خواب دیدن آن بسیار خوب و خوشایند است.

در این خواب شرایط مختلفی قابل مشاهده می باشد که در ادامه مطلب به آن پرداخته شده است.

 • پروفسور کارل یونگ سوئیسی

 1. دیدن چمن سبز در خواب به نشانه بخشی از وجود خودتان می باشد که می توانید به خوبی در آن تکیه کنید. همچنین این خواب نشانه ی برخورداری از پشتیبانی طبیعی نیز است.
 2. چمن های سبز در خواب به معنای خوشی، رفاه و آسایس است که شما آن را تحت کنترل دارید و می توانید به پیشرفت خوبی برسید.
 3. اگر در بین چمن ها، علف های هرز و بلندی هم دیده می شد، بدین معناست که به خوبی از وجود خود مراقبت نمی کنید.
 4. اگر در خواب ماشین چمن زنی مشاهده کردید، به این صورت است که تبدیل انرژی های منفی به مثبت بسیار نزدیک است. در این شرایط باید اعصاب و افکار خود را به خوبی کنترل کنید و نسبت به آینده از نگرش مثبتی برخوردار شوید.
 5. اگر علف های بسیار در اطراف و دور بر خود مشاهده می کردید، خوب است اهمیت بیشتری به ظاهر خود بدهید.
 6. اگر در رویا این چنین مشاهده کردید که علفی می کارید، به این معناست که خیلی زود سختی ها تمام می شود و روز های شیرین در پی یک دیگر برایتان اتفاق می افتد.
 • منوچهر مطیعی تهرانی

 1. اگر در خواب چمنی سبز و با طراوت مشاهده کنید به این معناست که جهان از گستره عظیمی برخوردار است که سهمی از آن متعلق به شما می باشد.
 2. اگر در خواب ببینید که اقدام به کندن علف های هرز و زرد کردید، به این معناست که مسیر زندگی تان را پیدا خواهید کرد و در این راه از قدرت فوق العاده ای برخوردار می باشید.
 3. دیدن چمنزار در خواب نشانه بسیار خوبی است که به معنای لحظات شاد و خوشبختی نیز معنا می گردد. همچنین هرچه زیبایی باغ بیشتر باشد، تعبیرش به نیکویی تعبیر می گردد.
 4. در برخی مواقع چمنزار را می توان به برخی مشکلات کوچکی که ذهنتان را درگیر کرده است، معنا کرد.
 5. چمنزار را بر مبنای ثروت، رفاه و سلامت نیز می دانند.
 6. چمنزار خشک، بی آب و علف به معنای رویداد های کوچک و نا امید کننده است که پس از آن می بایست سلامتی روحی و جسمی خود را چک کنید تا مبادا به بیماری مبتلا شده باشید.
 7. چمنزار سوخته در خواب هلاکت و نابودی است که می بایست به فکر روش هایی برای رفع مشکل باشید.

معنا و تفسیر خواب چمن به چه صورت است؟

در ادامه معنای خواب چمن از نظر منوچهر مطیعی:

 1. اگر در رویای خود علف های بسیاری دیدید که اطراف خانه تان در حال رشد می باشند، به این منظور است که اتفاقات خوشایند بسیاری برایتان اتفاق می افتد که یکی از آن ها می تواند ازدواج تان باشد.
 2. اگر قورباغه های بسیاری را در چمنزار خود مشاهده کردید، به این معناست که شخصی وارد زندگی تان می شود که به کمک او آینده تان تغییر به سزایی دارا می شود. گفتنی است که اگر فرد مطمئنی را در اطراف خود دارید، از مشورت و مصاحبت با او در امور مهم خود غافل نشوید.
 3. اگر در خواب دیدید که به درون چمنزاری به راحتی لم داده اید، به این معناست که در آینده ای نه چندان دور عاشق و شیفته کسی خواهید شد.
 4. اگر این گونه مشاهده کردید که در چمنزار به دنبال چیزی می گردید، به این معناست که در کار های شخصی دیگران دخالت بسیاری می کنید و این امر در ایجاد مشکل به زندگی شما بسیار تاثیر گذار است.
 5. اگر  به روی چمن در رویای خود راه می رفتید، به این معناست که در کار های شغلی تان ارتقای مقام پیدا خواهید کرد.
 6. اگر در چمنزار و به خواب خود بدوید، به این صورت تعبیر می گردد که چیز های جدیدی را از ابتدا شروع می کنید که مسبب ایجاد هیجانات بسیاری در زندگی تان می شود.
 7. تعبیر خواب چمنزار زرد و بی رونق به معنای بیماری می باشد.
 • آنلی بیتون

 1. تعبیر خواب زمین چمن برای مسابقات اسب سواری به این صورت است که خیلی زود به ثروت و آسودگی دست پیدا می کنید.
 2. مشاهده چمنزاری سر سبز به این معناست که به کار های جدید و خوبی علاقه مند خواهید شد.
 3. اگر در چمن زار یک دست و همواری قدم بزنید به این معناست که موقعیت های نشاط آور بسیاری برایتان رقم می خورد.
 4. اگر در چمنزاری سرسبز همراه با خانواده خود تفریح می کردید، به این معناست که در موقعیت های شغلی خود به موفقیت بزرگی دست پیدا می کنید.
 5. اگر دختری در خواب ببیند که در چمنزاری زیبا به انتظار دوست خود نشسته است، به این معناست که برآورده شدن آرزو هایش بسیار نزدیک است.
 6. همچنین تعبیر خواب خشک و پژمره به معنا و نشانه دوری و اختلاف است.
 7. اگر به روی چمنزار مار های بسیاری ببینید که در حال خزیدن هستند، به این معناست که رفتار خشونت آمیز دیگران شما را مایوس و ناراحت می کند.

تعبیر خواب دیدن مار به روی چمن

 • کارل یونگ

 1. تعبیر خواب چمن به معنای ثروت و سلامتی خود و خانواده تان است که پس از مشاهده این رویا باید انتظار ورود عشق و محبت بسیاری به زندگی خود داشته باشید.
 2. اگر در خواب ببینید که شروع به خوردن علف می کنید، به این معناست که پس از مخالفت طولانی بر سر موضوعی حالا زمان آن رسیده تا رضایت خود را اعلام کنید.
 3. اگر حیوانات کثیری را در چمنزار به هنگام علف خوردن مشادهده کردید، به این معناست که دوستی سعی به نزدیک با شما را دارد. این تعبیر خواب چمن بسیار پر مفهوم است که در برخی موارد به نشانه اعتراف حقایقی از جانب دوست تان نیز می باشد.
 4. گفتنی است که به طور کثیر، علف خوردن در خواب به نشانه گفتگوی جدید با شریک زندگی و عاطفی تان می باشد.
 5. اگر در خواب این چنین دیدید که مشغول به هرس کردن چمنزاری هستید، به این معناست که باید خود را برای مهمانی آماده کنید. چرا که زمان آشنایی با افراد جدید فرا رسیده است.
 6. اگر دیدید که به کاشت چمن مشغول هستید، به این معناست که زمان پایان رسیدن تلاش و سختی های شما به آخر رسیده است.

شرحی از تعابیر خواب چمن به نظر یونگ:

 1. همچنین کاشتن چمن به معنای سخت کوشی و تلاش بسیار نیز تعبیر می گردد که در آخر تنیجه ای خوب از آن دریافت می کنید.
 2. اگر در خواب دیدید که به جویدن علف و چمن می پردازید، به این معناست که از موضوعات آزار دهنده بسیاری باخبر هستید که توانایی بیان آن را ندارید.
 3. سوختن و آتش گرفتن چمنزار نیز به معنای شکست در معامله و ضرر های مالی است.
 4. تعبیر خواب چمن خیس و مرطوب بر افکار منفی شما دلالت دارد که ممکن است در بیشتر اوقات، آسایش و آرامش را از شما سلب کند.
 5. همچنین چمنزار های زرد و قهوه ای نشان دهنده بیماری و پیری است که از این رو می بایست، بیش از این مواظب خود باشید.
 6. اگر چمن های زرد و پژمرده بسیاری مشاهده کردید، به این معناست که جنبه ای از زندگی تان آزارتان می دهد که همواره به این فکر می کنید، دیگران راجع به شما و خانواده تان چه فکری می کنند.

آشنایی با معنای خواب چمن

دیگر نشانه هایی که در خواب چمن پنهان شده است

در تعبیر خواب چمن، نشانه هایی بسیاری پنهان شده است که با در نظر گرفتن هریک می توان به معنای دقیقی از این دسته رویا ها دست پیدا کرد.

 • چمنزار پژمرده و زرد

گفتنی است که دیدن چمنزاری کاملا زرد و پژمرده به این معناست که اتفاقات ناخوشایندی در راه است. همچنین این رویا می تواند بیانگر بد شانسی هایی در زندگی شخصی و کاری تان باشد.

 • علف هایی در دهانتان

 اگر در این خواب این گونه ببینید که به هر دلیلی در دهان تان چمن و یا علف روییده است، به این معناست که نشانه هایی از تایید و یا عدم شما در موقعیت های شغلی تان وجود دارد.

 • روییدن چمن در منزل

اگر در خواب این گونه ببینید که چمنزار بزرگی در منزل تان شروع به رویش کرده است، به این معناست که کسانی زندگی شما را احاطه کرده اند که ممکن است در آینه ای نه چندان دور به ترک آن ها مجبور شوید.

 • علف دادن به حیوان

اگر در رویای خود این چنین مشاهده کنید که به حیوانات بسیاری مشغول غذا دادن هستید، یعنی اینکه دوست دارید با شخص مورد علاقه خود روراست باشید. همچنین در صورتی دیگر می توانند به این معنی باشد که خیلی زود علاقه خود را نسبت به معشوقه تان بروز خواهید داد.

در اکثر اوقات این خواب برای ایجاد ارتباط جدی با همکار و شریک زندگی تان تعبیر می گردد. همچنین می تواند به این معنا هم باشد که به صورتی رمانتیک با فرد مورد علاقه خود بحثی را دنبال خواهید کرد که بسیار مهم است.

تعبیر خواب راه رفتن به روی چمن چمن

 • راه رفتن به روی چمن

تعبیر خواب چمن در صورتی که به روی آن ها راه می روید و یا با قدم هایتان آن را له و خراب می کنید، ممکن است هشداری جدی برای توجه به رفتار دیگران و اطرافیان تان باشد، چرا که ممکن است رفتار های بی ادبانه ای در قبال شما انجام دهند.

همچنین این رفتار ناخوشایند می تواند متعلق به خودتان نیز باشد که هرچه سریع تر برای پیشگیری از بروز مشکل، خوب است آن را کنترل و یا تغییر دهید.

 • علف هرز

اگر علف های هرز بی شماری در خواب خود ببینید، به این معناست که با غفلتی کوتاه، پشیمانی بزرگی برای خودتان رقم می زنید.

در صورتی دیگر اگر این علف های هرز را به بیرون کشیدید، به این منظور است که با برداشتن موانع از سر راه خود به مسیر خوب و درستی راه پیدا می کنید.

 • کاشت بذر چمن

تعبیر خواب چمن به صورتی که در حال کاشت بذر آن هستید، به این معناست که ترس و وحشت بسیاری در بر شما را می گیرد که دوست دارید آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

 • کندن چمن

اگر در رویای چمنزار خود این چنین ببینید که به کندن چمن های بسیاری مشغول هستید، یعنی اینکه در آینده ای نه چندان دور به برخی از نگرانی و اضطراب های زود گذر مبتلا می شوید.

 • آبیاری چمنزار

آب دادن به چمن در خواب نشانه آن است که باید رفتار جدی تری با خانواده خود داشته باشید. همچنین دارا شدن از مهارت ایجاد رابطه و احساس قوی برای دارا شدن از محیطی سالم و سبک زندگی بسیار مناسب، نشانه دیگری از این خواب است.

تعبیر خواب چمن چیست؟

 • چمنزار بزرگ و گستره

دیگر تعبیر خواب چمن به گستردگی آن مربوط می باشد. اگر خیلی بزرگ بود به منظور پذیرش وقایع زندگی تان است. یعنی اینکه با ذهن و قلبی باز به پیشواز ایده و چالش های بزرگ زندگی تان خواهید رفت.

 • چمنزاری در پارک

اگر خواب دیدید که در پارکی زیبایی به روی چمنزار های آن دراز کشیده اید و آسوده خاطر هستید، به این معناست که در آینده اوقات خوب و خوشی با دوستان و خانواده خود سپری می کنید.

 • آب چمن

اگر در رویای خود این چنین مشاهده کنید که آب چمن را گرفته اید و سپس به نوشیدن آن پرداخته اید، به این منظور است که از آگاهی و تجربه ای برخوردار می شوید که این امر در موفقیت شما به هنگام موانع کاری تان بسیار اثر بخش است.

همچنین در صورتی دیگر به این تعبیر است که در افکار خود ایده های خوبی پرورش می دهید.

اگر از مطالعه این بخش از مجله آرگا در رابطه با تعبیر خواب چمن به خوبی بهره بردید، توصیه می شود با کلیک به روی دیگر مطالب مرتبط همچون تعبیر خواب باغ، تعبیر خواب جنگل و تعبیر خواب تاب از دیدگاه چند معبر مشهور با ما همراه شوید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.