دسته ها
پنج شنبه ۶ آذر ۱۳۹۹

بررسی تعبیر خواب زندان به روایت معبران مشهور

  • ندا خوشرو
  • ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
  • ۰

در این مطلب تعبیر خواب زندان از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی را پیش رو خواهید داشت که امیدواریم این مطلب مورد توجه تان قرار بگیرد.

دیدن زندان در عالم رویا نشانه این است که به دست خود بیننده رویا اضطراب و الگوهای خلاقی و مفاهیم درست و غلط و … ساخته می شوند همچنین معبران غربی و اسلامی در مورد زندان تعابیر مختلفی را ذکر کرده اند که شما می توانید به کمک آن ها رویای خود را تفسیر نمایید.

تعبیر خواب زندان از دیدگاه معبرین اسلامی و غربی

دیدن مکان های مختلف در عالم رویا دارای نشانه هایی برای بیننده رویا می باشد. در مطالب قبلی تعبیر رویای فرودگاه و تعبیر رویای بانک و تعبیر رویای بیابان را مطالعه کردید در ادامه تعبیر رویای زندان را مطالعه خواهید کرد.

تعبیر رویای زندان

تعبیر رویای زندان نشانه چیست ؟

۱. یونگ 

خواب دیدن اینکه شما در زندان می باشید بیانگر این است که در جایی زندگی خود را سانسور کرده اید و شما احساس می کنید که خلاقیت تان محدود شده است.

اگر شما در خواب ببیند که فرد دیگری در زندان است نشانه این می باشد که بیننده رویا قادر نیست به صورت آزادانه جنبه ای از وجودش را ابراز کند.

تعبیر مشاهده زندان در عالم رویا

۲. معبران غربی 

تعبیر خواب زندان بیانگر محدودیت و حبس می باشد.

دیدن زندان در عالم رویا نشانه این است که بیننده رویا رابطه ای را تحمل می کند که به نفع وی نمی باشد.

تعبیر دیدن زندان

۳. امام جعفر صادق 

دیدن زندان در عالم رویا نشانه گور و بلا می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که به زندان می رود و زود از زندان بیرون می آید نشانه این می باشد که خدوند را به تمامی می یابد.

۴. منوچهر مطیعی 

اگر فردی در خواب ببیند که بیرون از زندان می باشد نشانه رهایی وی است و علاوه بر این بیننده خواب از غم و اندوه و گرفتاری های زندگی نجات پیدا می کند و اگر بیننده رویا درون زندان باشد نشانه این می باشد که گرفتاری برای وی پیش می آید.

تعبیر دیدن زندان در عالم رویا

۵. لوک اویتنهاو 

دیدن زندان در عالم رویا نشانه غیبت کردن و شایعات می باشد.

۶. یوسف نبی 

دیدن زندان در عالم رویا نشانه ایمنی از پادشاه می باشد.

تعبیر رهایی از زندان در عالم رویا

۷. آنلی بیتون 

اگر فردی در خواب زندان ببیند بیانگر این می باشد که بیننده رویا کارهایی را انجام می دهد که به زیان خودش می باشد.

اگر فردی در عالم رویا ببیند زندانی شده است بیانگر این می باشد که وی از محیط خانواده ناراضی است و شغل خودش را از دست می دهد.

فرار کردن از زندان نشانه غلبه یافتن بر موانع سخت می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که از زندان آزاد شده است نشانه این است می باشد که اندوه و غم زیادی در انتظار وی می باشد.

تعبیر زندان در عالم رویا

۸. محمد بن سیرین 

اگر فردی در خواب ببیند که در زندان می باشد و آن زندان را هرگز نبیند نشانه هلاک وی می باشد زیرا زندان مجهول گور می باشد.

۹. ابن سیرین 

اگر فردی در خواب زندان ببیند نشانه اندوه و مضرت بیننده رویا می باشد.

تعبیر دیدن زندان بیانگر چیست ؟

۱۰. یونگ 

دیدن اینکه فردی از زندان فرار می کند نشان این می باشد که بیننده رویا بر سر ارزش ها و باورهای خود سازش می کند.

دیدن زندان بان در عالم رویا نشانه این می باشد که بیننده رویا به شیوه ای در زندگی اش محدود می شود.

اگر فردی در خواب ببیند که در زندان حبس شده است نشانه این می باشد که بیننده رویا حس می کند که گیر کرده است یا قادر نیست که ار یک نقطه خاص حرکت کند و شاید باورهای قدیمی وی از پیشرفتش جلوگیری می کند.

تعبیر مشاهده زندان در عالم رویا

در این مطلب تعبیر خواب زندان را پیش رو داشتید که امیدواریم از مطالعه آن ها نهایت بهره را ببرید و به کمک این مطلب بتوانید با تفسیر رویای خود آشنا شوید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.