دسته ها
شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

تعبیر خواب کوزه به روایت معبران اسلامی و غربی

 • ندا خوشرو
 • ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
 • ۰

در این بخش از سرگرمی مجله آرگا تعبیر خواب کوزه از دیدگاه معبرین برجسته را در اختیار شما عزیزان قرار دادیم که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید و مورد توجه تان قرار بگیرد.

 دیدن کوزه در عالم رویا از دیدگاه معبرین مختلف دارای تعابیری مختلف می باشد و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که در عالم رویا مشاهده کرده اید خواب خود را تفسیر نمایید.

تعبیر خواب کوزه از دیدگاه تعبیرگران مختلف

هر یک از اشیایی که در عالم رویا دیده می شوند دارای تعابیری می باشند که برخی از این تعابیر می توانند دارای نشانه هایی در زندگی بیداری بیینده رویا باشند. در مطالب قبلی تعبیر رویای کیف و تعبیر رویای پول و تعبیر رویای طلا را مطالعه کردید در ادامه تعبیر رویای کوزه را پیش رو خواهید داشت.

تعبیر رویای کوزه

دیدن کوزه در عالم رویا دارای چه تعابیری می باشد ؟

۱. امام جعفر صادق 

دیدن کوزه از دیدگاه امام جعفر صادق بر ۹ وجه زیر است :

 • زن
 • خدمتکار
 • کنیزک
 • قوام دین
 • تندرستی
 • عمر طولانی
 • مال و اموال
 • خیر و برکت
 • ارث و میراث از طرف زن

۲. منوچهر مطیعی تهرانی 

دیدن کوزه پر از آب نشانه دوست مهربان است که این دوست می تواند یک زن باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که کوزه ای پر از آب دارد و کوزه می شکند و آب آن به زمین می ریزد نشانه این است که بیننده رویا در حق دوستی شفیق ناسپاسی می کند و نعمتی را از دست می دهد.

دیدن کوزه در عالم رویا

۳. ابن سیرین 

اگر فردی در خواب ببیند که از کوزه آب می خورد نشانه این است که بیننده رویا با کنیزکی آمیزش می کند.

اگر فردی در خواب ببیند کوزه ای از جنس روی یا مس دارد نشانه خدمتکار می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که کوزه سفالی دارد نشانه این می باشد که بیننده رویا کنیزکی را بدست می آورد.

تعبیر دیدن کوزه در عالم رویا

۴. جابر مغربی 

اگر فردی در خواب ببیند که کوزه طلا یا نقره دارد نشانه این می باشد که بیننده رویا مال و اموال کاملی را بدست می آورد.

اگر فردی در خواب ببیند که کوزه آهنی دارد بیانگر این است که بیننده رویا به مقدار اندکی مال و اموال بدست می آورد.

اگر فردی در خواب ببیند که کوزه شکست نشانه این می باشد که کنیزکی از دنیا می رود.

تعبیر رویای کوزه در عالم رویا

۵. آنلی بیتون 

تعبیر دیدن کوزه خالی در عالم رویا نشانه فقر و پریشانی می باشد.

دیدن کوزه هایی پر در عالم رویا نشانه سعادت و موفقیت است.

اگر فردی در خواب ببیند که کوزه ای را می خرد نشانه این می باشد که بیننده رویا بار سنگینی را به دوش حمل می کند ولی با این حال بیننده رویا به پیروزی و اقبال و بخت می رسد.

دیدن کوزه شکسته در عالم رویا نشانه این است که بیننده رویا به بیماری اندوه باری دچار می شود.

دیدن کوزه در عالمر رویا نشانه چیست ؟

در این مطلب تعبیر خواب کوزه از دیدگاه معبرین اسلامی و غربی را پیش رو داشتید که امیدواریم با توجه به تعابیر ذکر شده بتوانید رویایی را که مشاهده کرده اید به راحتی تفسیر نمایید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.