دسته ها
جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

تعبیر خواب بهشت از دیدگاه معبران معتبر

 • ساناز براتی
 • ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
 • ۰

تعبیر خواب به فرایندی گفته می شود که طی آن به رویاهایی که می بینید معنا می بخشد. در این مطلب به تعبیر دیدن بهشت در خواب از نگاه تعبیر کنندگان مختلف می پردازیم.

در روایات بسیاری از خواب به عنوان مرگ نام برده می شود که بدون شباهت به مرگ نیست، خواب و عالم خواب یکی از نشانه های بزرگ خدا می باشد. در عالم خواب روح از بدن جدا شده و به آسمان می رود به همین دلیل است که برخی خواب های صادقانه یا رویا می بینند.

تعبیر خواب دیدن بهشت

همواره خواب ها دارای معانی مختلف و تعبیر خاصی هستند. خواب دارای اهمیت بالایی است زیرا در قرآن بارها این کلمه بکار برده شده است. دیدن بهشت در خواب در نگاه مفسران معانی مختلفی دارد که در این مطلب با مهمترین تعابیر این موضوع از نگاه تعبیر کنندگان بزرگ آشنا می شویم.

تعبیر بهشت در خواب

تعابیر خواب بهشت از نگاه محمد بن سیرین

از دیدگاه محمد بن سیرین دیدن خواب در بهشت با توجه به شرایط مختلف دارای معانی و تعبیر زیر می باشد:

 • دیدن بهشت در خواب نشانه ی خرمی و مژده از پروردگار می باشد.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که از میوه های بهشتی می خورد و یا شخصی به او داده است که بخورد، به این معناست که علم و دانش و سیرت دین بداند ولی سود ندارد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که با حوریان بهشتی همراه است، به این معناست که نزع بر او آسان می شود.
 • اگر شخصی در خواب دید که وارد بهشت شده اما به او اجازه نمی دهند، یعنی در دنیا میل به فساد و عصیان دارد.

معنای دیدن بهشت در خواب

 • کالا چیو
 • اگر فرد ببیند که در بهشت برویش بسته شده، به معنای این است که پدرو مادر از او ناراضی هستند.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که به نزدیکی بهشت رفته اما بازگشته است یعنی دچار بیماری سختی شود اما از آن شفا یابد.
 • اگر فردی ببیند که فرشته ها دستانش را گرفته و به بهشت می برند و او نیز می رود و در زیر درخت طبی می نشیند به این معناست که مراد دو جهان را به دست خواهد آورد. حال اگر ببیند که او را از خوردن شراب منع می کنند به معنای تباهی او در دین است.
 • اگر فردی در خواب ببیند که کسی از میوه های بهشتی به او داده است به معنای این است که آن شخص از علم او بهره برده است.
 • اگر در خواب ببیند که در بهشت آتش بپا کرده یعنی در بیداری از باغ کسی، مال حرام بخورد.
 • اگر در خواب دیده شود که از حوض کوثر آب خورده به این معناست که بر دشمن خود پیروز شود.
 • اگر فردی در خواب ببیند از کوشک های بهشت یکی به او داده اند به این معناست که دلارام یا کنیزی را به زنی خواهد گرفت.

دیدن بهشت در خواب و تعبیر آن

تعبیرهای خواب بهشت از نگاه امام صادق (ع)

 • از نظر امام صادق (ع) دیدن بهشت در خواب بر نه وجه می باشد:

علم، زهد، منت، شادی، بشارت، ایمنی، خیر و برکت، نعمت و سعادت.

 • اگر شخصی در خواب ببیند که وارد بهشت شده به این معنا است مه به مراد هر دو جهان می رسد و کارهای خیر بسیاری بکند زیرا مصلح است.
 • اگر فرد صالح و پارسایی را در بهشت ببیند  یعنی دچار بلا و بیماری سختی خواهد شد و ثواب اهل بهشت را خواهد داشت.

تفسیری برای دیدن بهشت در خواب

معنای خواب بهشت از نگاه جابر مغربی

دیدن بهشت در خواب از نگاه جابر مغربی تعابیر زیر را دارد:

 • اگر فردی در خواب ببیند بهشت در مقابلش او و خرم و شادمان می باشد یعنی از فردی خرم و شادمان گردد و نعمت به او رسد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که در جایگاهی نیکو است که گویی در بهشت است به این معنا است که با پادشاهی عادل یا توانگر و یا عالمی بزرگوار پیوند گیرد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که به سمت بهشت می رود یعنی به راه حق پیوسته است.

بهشت و تفسیر آن در خواب

تعابیر دیدن بهشت در خواب از نگاه منوچهر مطیهی

بنا به فرمایشات منوچهر مطیهی بهشت در خواب دیدن تعبیر های زیر را دارد:

 • اگر فردی خود را در بهشت ببیند و در اطراف خود حیواناتی را ببیند که نباید در بهشت باشند مثل گرگ یا کفتار به این معنا است که در آینده ای نه چندان دور با افرادی رو به رو می شوید که از آنها ترس دارید.
 • اگر فردی در خواب خود را در بهشت تنها ببیند بیعنی در بیداری انسانی اسا خود خواه و همچنین داشتن حس تنهایی در آن زمان یعنی اطرافیان خود را از رنجانده است که باید در بیداری جبران شود.
 • اگر شخصی ببیند که در بیرون از بهشت است و با حسرت به آن نگاه می کند یعنی در بیداری موضوعی سودمند و افتخار آفرین برای او پیش خواهد آمد ولی فرد در خود شایستگی رسیدن به آن را ندارد.
 • اگر شخص خود را در بیرون بهشت ببیند که در به روی او بسته شده یعنی در راه پیشرفتش مانعی وجود دارد که برداشت آن مانع در قدرت او نخواهد بود.
 • اگر فردی در خواب ببیند که شخصی او را به بهشت دعوت کرده یعنی مژده ای خواهد شنید.
 • اگر فردی در خواب ببیند که شخصی او را به سمت بهشت هدایت می کند در بیداری از مساهدت و یاری یک نفر بهره خواهد بود.
 • دیدن بهشت در خواب به طور کلی مبارک و نیکو می باشد.

تفسیرهایی برای دیدن بهشت در خواب

دیدن بهشت در خواب از نگاه لیلا برایت

از نظر لیلا برایت دیدن خواب بهشت به معانی زیر می باشد.

 • دیدن بهشت در خواب به معنای داشتن اوقات خوش و دلنشین می باشد.
 • اگر شخصی در خواب خود را در بهشت ببیند یعنی در بیداری از تکبر و غرور به دور خواهد بود.
 • خوردن میوه ی بهشتی در خواب به معنای این است که روزهای خوبی پیش رو خواهید داشت.

تعبیر خواب برای بهشت

تعابیر دیدن بهشت در خواب از نگاه آنلی بیتون

از نگاه آنلی بیتون دیدن بهشت در خواب تعبیر زیر را دارد:

تاویل خواب دیدن بهشت

 • دیدن بهشت در خواب به معنای یافتن دوستانی وفادار می باشد. دوستانی که به دنبال پیشرفت فرد در زندگی باشند.
 • اگر شخص ملوانی در خواب بهشت را ببیند نشان دهنده امیدهای درخشان و موفقیت او در زندگی می باشد.
 • اگر مادری در خواب بهشت را ببیند یعنی کودکی زیبا و مطیع دارد.
 • اگر در زمان بدبختی و بیماری فرد خواب بهشت را ببیند یعنی خیلی زود بهبود یافته و حالی مساعد خواهد داشت.
 • اگر فردی در خود را در بهشت گمشده خواب ببیند یعنی اعمالی که ساده و آسان به نظر می آیند در عمل برای او نامید کننده و آزار دهنده خواهند بود.

همچنین می توانید در لینک های مقابل با تعبیر خواب جهنم و نیز تعبیر خواب قیامت آشنا شوید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.