دسته ها
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

تعبیر ترسیدن در خواب از نظر چند معبر مشهور و معتبر

 • سحر هودانلویی
 • ۱ تیر ۱۳۹۹
 • ۰

برخی از افراد با مشاهده برخی از خواب و رویا ها به حقایقی از زندگی خود پی می برند. در واقع تفسیر درست خواب به هر یک از افراد به رفع مشکل و یا حتی گشایش کار کمک می کند. در این مطلب از مجله آرگا به تعبیر ترسیدن در خواب از نظر چند معبر معتبر پرداخته ایم.

خواب و رویایی که در طی شب ها و استراحت ها می بینیم، گاه نشان از برخی حوادث و اتفاقات می دهد که به طوری می خواهد ما را آگاه کند. تعبیر درست هریک از خواب ها و پی بردن به معنی  تفسیر درست آن ها به ما کمک می کند تا از وقوع برخی اتفاقات ناگوار جلوگیری کنیم و یا به نحوی آن ها را مدیریت کنیم.در ادامه این مطلب با ما همراه شوید تا تعبیر ترسیدن خواب از نظر چندین معبر معتبر مطالعه کنید و از معنی جامع آن به خوبی آگاه شوید.

معنای ترسیدن در خواب

تعبیر خواب ترسیدن به صورت جامع

در ادامه این مطلب به تفسیر جامعی از خواب ترسیدن پرداخته شده است.

 1. ترس و دلهره که در واقعیت نوعی تشویش و دل نگرانی برای آدمی به حساب می آید، قابل به ذکر است که در خواب به معنای شادی و نشاط تفسیر می شود.
 2. اگر فردی در خواب بیند که از مطلبی نا مفهوم و مبهم می ترسد، به معنای راهی پر خطر و ناراحتی که در پیش رو می باشد، است. اگر از آ« مطلب با خبر باشد و علت آن را بداند اما از آن ضرر و آسیبی به شخص خواب بیننده وارد نشد؛ به معنای در امنیت بودن و دریافت شادی در بیداری می باشد.
 3. تعبیر خواب ترسیدن از ارتفاع نیز به منظور فروپاشی و از بین رفتن شخصیت در دنیای حقیقی اشاره کرد. گاهی اوقات این ترس ها در خواب و یا بیداری به صورت افتادن از ارتفاع و وحشت از آن شکل پیدا می کند. قابل به ذکر است که این ترس به صورت جامع در بیشتر افراد وجود دارد، به این صورت که هیچکس راضی به از بین رفتن شخصیتش نمی باشد.

ترس از ارتفاع به چه معناست؟

نظر چندین معبر مختلف برای ترسیدن در خواب

خواب های ما گاه به علت پرخوری و شرایط نامساعد بدن در خواب، به شکلی بد بروز پیدا می کند که با خواندن معنی آن دلهره دو برابری برای فرد ایجاد می شود. توصیه ما به شما قرار دادن تمامی جوانب خواب و سپس و تفسیر آن به شکلی نیکو و مثبت می باشد.

 • محمد بن سیرین

 1. معنای ترسیدن در خواب به معنای دریافت شادی و نشاط در دنیای حقیقی می باشد.
 2. هرکس در خواب بند که به علت مبهمی می ترسد، به این معناست که به دلایل مکروهی به او ضرر و آسیب می رسد.
 3. اگر ببری را در خواب دیدی که از تو می ترسد، و فرار می کند؛ به این معنی است که از ضرر دشمنان در امنیت قرار خواهی گرفت.
 4. اگر مکانی را مملو از فرشتگان ببینی و از آن بترسی، به این معناست که در مکان مذکور جنگ و درگیری قابل چشم گیری وقوع پیدا می کند.
 • امام جعفر صادق (ع)

 1. امام جعفر صادق ترسیدن در خواب را به معنای نصرت و یاری شدن از طرف دوستان و آشنایان بیان کرده است.
 2. اگر در خواب حیوان و جانورانی ببینی که از آن  ها می ترسید، به این منظور است که از افراد آشنا و قوم و خویشان دچار ضرر و زیان می شوی.
 • یوسف نبی (ع)

 1. ترسیدن در خواب به معنای سلامتی و تندرستی می باشد.

تعبیر ترسیدن در خواب به چه صورت است؟

 • جابر مغربی

 1. اگر در خواب ببینی که در کشتی نشسته ای و از دریا و امواج آن در هراس هستی، به این معنی است که در زمانی نزدیک به مال و ثروت بسیار دست پیدا می کنی و از شدن ازدیاد مال به پادشاه آن زمان تبدیل خواهی شد.
 • ابراهیم کرمانی

 1. اگر در خواب ببینی که در مکانی آتش بسیار به وجود آمده و از آن دچار خوف و وحشت شده ای، به این معناست که در مکان مذکور جنگ و درگیری بسیار به وقوع می پیوند و یا بیماری سخت در بین تمامی افراد شیوع پیدا می کند.
 2. اگر در خواب آتشی را ببینی که بعضی از اماکن را با آتش خود سوزانده است و بعضی را هیچ آسیبی نزده است، و از این اتفاق دچار ترس و وحشت شده ای، به این معناست که؛ در مکان گفته شده جنگ و درگیری به وجود خواهد آمد. در معنای دیگر اگر آتش دارای زبانه های شعله نباشد، به معنای شیوع بیماری سخت در محله و مکان مذکور می باشد.
 • علامه طباطبایی

 1. اگر فردی ناشان در خواب دیدی که از چیزی می ترسد،به این معناست که گره از کارهایت باز می شود و به مراد دلت خواهی رسید. اگر فرد ترسیده از آشنایان  شما  باشد نیز به معنای موفقیت در امور کاری شما می باشد. اگر از صحبت دیگران دچار بیم  و ترس شویی به معنای خوشحالی و اگر از شنیدن حرف های بیهوده اطرافیان هیچ تغییری در احوال تو ایجاد نشود، به معنای تبدیل شادی به غم می باشد.
 •  علی مدنی

 1. ترسد از فردی که در عالم بیداری آن را می شناسید و به نوعی از بستگان شما می باشد، به معنای رسیدن ضرر مالی و  کاری از طرف دوستان و آشنایان می باشد. این خسارات وارده بر روحیه شما تاثیر می گذارد و ممکن است از راهی که در آن قدم گذاشته اید، دچار ترس و استرس شوید. این ترس ها در ادامه زندگی ممکن است، تاثیر منفی بگذارد و نسبت به آن بسیار نا امید وبی انگیزه شوید. تمامی این عوامل در حسرت شما تاثیر گذار است که همواره تمایل به زندگی در گذشته را دارید. به همین دلیل در تصمیم گیری های آینده شما اختلال ایجاد می شود و ممکن است به بیراهه هایی برخورد کنید.

تعبیر ترسیدن در خواب

 • خالد اصفهانی

 1. اگر فردی در خواب ببیند که از شخصی نا آشنا می ترسد، به این معنی است که به مرور زمان و آهسته آهسته تمامی درد و و رنج هایش بر طرف می شود.حدود ۶۰ درصد از افرادی که این رویا را در خواب خود تجربه می کنند، افرادی بی انگیزه و افسرده هستند  که در زمینه های روحی و مادی گریبان گیر مشکل هستند. قابل به ذکر است که هیچ جای نگرانی و اضطراب نیست و می تواند با موضوعی خوشحال کننده در ایام و روز های خود رنگ شادی و نشاط ببخشد. همچنین اگر در کار های خود عجول نباشند و از نام و یاد خدا فاصله نگیرند، دارا بودن ایمان و سست نشدن در این بسیار موثر است.
 • منوچهر مطیعی تهرانی

 1. ترس در رویای آدمی به معنای شادی و نشاط می باشد. اگر در خواب دچار ترس و دلهره شدید باید گفت در جهان حقیقی به شادی و نشاط بسیاری دست پیدا خواهید کرد.
 2. در علم تعبیر خواب ترسیدن به این صورت است؛ همانند صاحب خانه ای که با دزد روبه رو شده است، می ترسد. این ترس ها از فطرت آدمی سر چشمه می گیرد که در حقیقت به شادی و نشاط تلقی می شود. هیچکس از ضمیر نا خودآگاه خود و دنیای تاریکش خبر ندارد به همین علت در رویا گاه از موقعیت و افرادی می ترسد که تمامی این موارد، منشا گرفته از آن ها می باشد. در خواب جهل و نادانی نیز به معنای گمراهی و غفلت می باشد که در قسمت تاریکی هر فرد شکل گرفته است.
 • آنلی بیتون

 1. اگر در خواب به علت سفر، وحشت زده شده باشید به معنای بروز برخی مشکلات خانوادگی می باشد. اگر در خواب ببینید که ز موضوعی در هراس هستید، به این معناست که موضوعی در دنیای حقیقی شما را نگران و مضطرب می کند.
 2. اگر زنی در خواب ببیند که از سگ می ترسد، به این معناست که در صداقت و راستی دوستان نزدیک خود دچار شک و دو دلی می شود. (تعبیر خواب سگ را می توانید در لینک مقابل ببینید)
 3. اگر در خواب ترسیدن دیگران را مشاهده کنید، به این معناست که به خاطر مشکلات شخصی خود از دوستانتان طلب محبت و یاری می کنید.

معنای ترس و وحشت در خواب

 • لیلا برایت

 1. اگر در خواب ببینید که موضوعی ترس و دلهره ما را بر انگیخته است، به این معناست که در تلاش نابودی و از بین بردن دشمنان خود هستید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.