دسته ها
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

تعبیر خواب جنگل و دیدگاه های متفاوت معبران برای دیدن جنگل در حالات مختلف

 • سحر هودانلویی
 • ۴ تیر ۱۳۹۹
 • ۰

انسان در خواب وارد دنیای دیگر می شود، دنیایی که شاید با فهم آن بتواند از بروز برخی مشکل و حوادث جلوگیری کرد. تمامی ما بعد از دیدن خواب هایی به صورت رویا و حقیقت، به دنبال معنی آن هستیم تا به درک درستی از آن برسیم. در این بخش به تعبیر خواب جنگل پرداخته ایم.

اتفاقاتی که در خواب به صورت رویا می بینیم در حقیقت ریشه در افکار و میل های باطنی ما دارند. معنی درست و دست یابی به درک مناسب از خواب، می تواند راهنمای شما در برخی امور باشد. تفسیر درست خواب ها ما در رهایی از استرس های درونی بسیار کارآمد هستند. در این مطلب می توانید تعبیر خواب بیشه و  جنگل را از نظر چند معبر معتبر بخوانید.

چگونگی احساس و عواطف ما در خواب به صورت جنگل مشاهده می شود. نحوه دیده شدن جنگل در خواب به تاثیرات مثبت و منفی که در زندگی ما می گذارد اشاره دارد. اگر مایل هستید که بیشتر با معنی خواب های جنگل آشنا شوید، ما را در ادامه این مطلب همراهی کنید.

تعبیر خواب جنگل

تفسیر خواب جنگل به صورت جامع

تعبیر خواب جنگل لبریز شدن احساس و عواطف است. با توجه به نوع رویا و خوابی که دیده اید جنگل را می توان به جنبه های مثبت و منفی زندگی، سردرگمی، احساس و غرایز و عواطفی که در جامعه سرکوب شده است، مرتبط کرد. زمانی که شما دچار استرس و اضطراب هستید در جنگل حیواناتی را می بینید که با توجه به حیوان خواب را می توان تفسیر کرد.

 1. اگردر خواب دیدید که در جنگل مشغول ساختن خانه هستید؛ به این معنی است که شما سعی بر زنده کردن دوباره خاطرات گذشته خود دارید و یا عکس و نشانه ای از گذشته پیدا کرده اید که شما را بسیار دلتنگ گذشته کرده است.
 2. اگر در خواب دیدید که در جنگلی سرسبز قرار دارید؛ به این معنی است که زندگی شما سراسر شور و هیجان می شود، و در منزل به خانواده و شرایط ایده آل خود خواهید رسید.
 3. اگر در خواب دیدید که در جنگلی پر نور قرار دارید؛ به این معنی است که در امور کاری و زندگی شخصی خود به موفقیت های لذت بخش خواهید رسید.
 4. اگر در خواب دیدید که در جنگلی قدیمی به همراه درختان کهنسال قرار دارید، به این معنی است که از گذشته به شما مشکلاتی رسیده است که مجبور به حل آن ها هستید.
 5. اگر در خواب دیدید که در جنگلی ناشناخته ای گم شده اید؛ به این معنی است که در حال حاظر هیچ هدفی ندارید و نمی دانید که از زندگی خود چه چیزی می خواهید.
 6. اگر در خواب دیدید که در جنگل بارانی قرار دارید؛ به این معنی است که سفری زیبا و مهیج در انتظار شماست و مطمئن باشید که اتفاقات در انتظار شما هستند. در این سفر باید به خوبی خوش بگذرانید و از اتفاقاتی که قرار است برای شما اتفاق بی افتد، خوشحال باشید.
 7. اگر در خواب دیدید که در جنگل برفی قرار گرفته اید؛ به این معنی است که میل به رابطه جنسی دارید ولی با شریک زندگی خود چرا مشکل شده اید. شما باید هر چه سریع تر رابطه خود را بهبود ببخشید وگرنه دچار مشکلات جبران نشدنی خواهید شد.
 8. اگر در خواب دیدید که در جنگلی قرار دارید و نقش نگهبان را در آن جا دارید؛ به این معنی است که بر روی ضمیر ناخود آگاه خود کنترل کامل را دارید و همواره به دنبال چک کردن احساسات خود هستید. تعبیر خواب جنگلی که شما به عنوان نگهبان در آن جا حضور دارید به معنی وجود افسار افکار و احساس در دستتان می باشد.
 9. اگر در خواب دیدید که جنگل آتش گرفته است؛ به این معنی است که اتفاق ناراحت کننده برای شما در حال وقوع است که بعد از شنیدن آن به شدت ناراحت و متاسف می شوید.
 10. اگر در خواب دیدید که جنگلی عظیم گربه های سیاه و متعدد وجود دارد؛ به این معنی است که شما در دام بزرگی خواهید افتاد. در هنگام مشاهده این خواب باید حواستان را بیشتر جمع کنید.
 11. اگر در خواب دیدید که در جنگلی دور افتاده تحت تعقیب هستید؛ به این معنی است که شما از هر موقعیتی بیشتر آسیب پذیر تر هستید و دشمنانتان سعی بر آسیب رساندن به شما را دارند.

معنی خواب جنگل به نقل از انواع معبران

معانی متفاوت خواب جنگل از نظر چندین معبر

خواب را بهتر است همواره به صورت خیر و نیکویی معنی کرد، هیچ وقت نباید به جنبه منفی و بد آن توجه کرد. در این مواقع می توانید با صدقه ای بلایا را از خود دور کنید و همواره توکل خود را به خدا داشته باشید. خداست که کنترل تمام جهانیان را به دست دارد، پس با مطالعه تفسیر ناامید کننده ای از خواب خود به سرعت متاسف و ناراحت نشوید.

 • تعبیر خواب جنگل به نقل از محمد بن سیرین

 1. اگر در خواب جنگلی را دیدید که در آن جا زنی باغبان بود و از بیابانی، باغی سرسبز ساخت؛ به این معنی است که همکار و یا کنیزکی خواهید گرفت که در فراهم ساختن امور به وفق شما بسیار پر حاصل و کمک کننده می باشد.
 2. اگر در خواب جنگلی خالی و بدون هیچ درخت و سبزی دیدید؛ به این معنی است که ضرر وزیان دامن گیر شما می شود.
 3. اگر در خواب جنگلی را دیدید که به جای درخت و سبزی در آن جا خار و بوته های خشک روییده بود؛ به این معنی است که از طرف زنان و حسودان به تو ضرر و زیان خواهد رسید.
 •  نقل از امام جعفر صادق ( ع )

امام صادق ( ع ) خواب جنگل را به ۴ جنبه تعبیر کرده است:

 1. زن های باغبان و یا به اصطلاحی بیابانی
 2. کنیزک
 3. سود و منفعت
 4. عم و اندوه
 •  آنلی بیتون

 1. اگر در خواب جنگلی باشکوه و زیبا دیدید؛ به این معنی است که سعادت و خوشبختی در انتظار شماست.
 2. اگر در خواب جنگلی سرسبز و پربار دیدید؛ به این معنی است که در جامعه به مقامی والا و ارشمند دست پیدا می کنید و پیش همگان عزیز و قابل اعتماد واقع می شوید.
 3. اگر در خواب خود را میان جنگلی انبوه و پردرخت دیدید؛ به این معنی است که در امور کاری و تجارت خود دچار ضرر و زیان می شوید، همچنین تعبیر خواب جنگل را می توان به دعوا و بحث در مسائل خانوادگی بیان کرد.
 4. اگر در خواب دیدید که در جنگلی انبوه قرار دارید و احساس سرما و خستگی می کنید؛ به این معنی است که برای پایان دادن به مسایل و مشکلات خانوادگی و کاری به مسافرتی دور خواهید رفت. این مسافرت گاها به معنی راهی که قرار است طی کنید تفسیر می شود.

تعبیر انواع خواب جنگل

 • لوک اویتنهارو

 1. اگر در خواب جنگلی سرسبز و خنک دیدید؛ به معنی زندگی طولانی همراه با سلامتی و آرامش است.
 2. اگر در خواب جنگلی تاریک با درختان بسیار دیدید؛ به معنی غم و اندوه است.
 3. اگر در خواب جنگلی وحشی دیدید؛ به معنی رسیدن یک ارث و یا پول غیر منتظره است.
 4. اگر در خواب جنگلی سوخته و یا در حال آتیش گرفتن دیدید؛ به این معنی است که اتفاقات ناخوشایند در حال وقوع می باشند.
 5. اگر در خواب جنگلی را درحال نابودی دیدید، به این معنی است که بلاهای آسمانی بر سر جهانیان اتفاق می افتد.
 • معنای دیدن خواب جنگل به نقل از لیلا برایت

 1. اگر در خواب جنگل های پنهانی را دیدید؛ به این معنی است که خطری شما را تهدید می کند، در این میان باید حواستان را بیشتر جمع کنید.
 2. اگر در خواب دیدید که فردی شما را در جنگل پنهان کرده  است؛ به این معنی است که نقشه های شما بر ملا و آشکار می شود.
 3. اگر در خواب جنگلی سوخته دیدید؛ به این معنی است که اتفاقات ناگوار و خطرناکی برای شما ممکن است اتفاق بی افتد.
 4. اگر در خواب خود را جنگل دیدید که صدایتان در آن جا پخش و می شود؛ به این معنی است که فردی تنها و گوشه گیر هستید.
 • تعبیر با توجه به کتاب سرزمین رویا ها

تعبیر خواب جنگل و بیشه

 1. اگر در خواب دیدید که از کنار جنگلی گذر می کنید؛ به این معنی است که تغیرات زیبا و دلچسب برای شما در حال وقوع  است.
 2. اگر در خواب دیدید که در جنگلی پنهان شده اید؛ به این معنی است که خطری بسیار بزرگ شما را تهدید می کند.
 3. اگر در خواب دیدید که فردی سعی در پنهان کردن شما در جنگل دارد؛ به این معنی است که عشق شما در دلتنگی به سر می برد.
 4. اگر در خواب دیدید که درخت و بوته های جنگل را می برید؛ به این معنی است که رازی که در دل دارید خطری بزرگ به همراه دارد.
 5. اگر به تنهایی خواب جنگل را دیدید؛ به این معنی است که در امور مالی دچار تاسف و ناراحتی می شوید.
 6. اگر در خواب دیدید که در جنگل گمشده اید؛ به این معنی استکه ثروت و اموال بسیاری به شما خواهد رسید.
 7. اگر در خواب دیدید که ثروتمندان بسیاری در خواب وجود دارند؛ به این معنی است که آن ها پول و ثروت وخود را از دست می دهند.
 8. اگر در خواب دیدید که چند فقیر در جنگل حضور دارند؛ به این معنی است که پول و احترام بسیاری نصیب شما می شود.
 9. اگر در خواب دیدید که در جنگل به تفریح و گشت و گذار مشغول هستید؛ به این معنی است که دچار آزار و آزردگی در آینده خواهید شد.
 10. اگر در خواب دیدید که در جنگل تنها هستید؛ به این معنی است که باید هر چه زودتر اقدام به پس انداز کنید.
 11. اگر در خواب دیدید که به همراه چند نفر در جنگل قرار دارید؛ به این معنی است که دچار دوستان فریبکار خواهید شد.
 12. اگر در خواب اقوام خود را در جنگل دیدید؛ به این معنی است که عشقتان شما را تنها می گذارد.
 13. اگر در خواب دیدید که در جنگل مشغول کشتن حیوان وحشی هستید؛ به این معنی است که دوستان و اطرافیان صادق و وفاداری دارید.
 14. اگر در خواب دیدید که در جنگل آتش روشن کرده اید؛ به این معنی است که خبر های خوشحال کننده در انتظار شماست.

همچنین می توانید برای مشاهده تعبیر خواب کوه، تعبیر خواب درخت و تعبیر خواب بیابان کلیک کنید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.