دسته ها
دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸

تعبیر خواب گوساله از دید معبران اسلامی و غربی چیست؟

  • فاطمه میرزایی
  • 18 ژانویه 2020
  • ۰

دیدن خواب حیوانات اهلی و حلال گوشتی مثل گاو، گوساله، گوسفند و غیره ممکن است برای هر کسی حداقل یکبار در طول زندگی اش اتفاق بیفتد، از این رو برای آشنایی با تعبیر خواب گوساله می توانید در ادامه همراه ما شوید.

معبران مختلف تعابیر مختلفی برای گوساله ذکر کرده اند، مثلا جابر مغربی تفسیر رویای گوساله را به معنای بردن مال می داند و مطیعی تهرانی دیدن گوساله مرده را به نشانه از دست دادن امید و وارد شدن گوساله نر به خانه را به معنای برکت می داند، در ادامه با نظرات دیگر تعبیرگران اسلامی و غربی در این زمینه آشنا می شوید.

تعبیر خواب گوساله به روایت معبران مشهور

به طور کلی معبران، تعبیر رویای حیوانات حلال گوشت از جمله تعبیر خواب گوسفند، تعبیر خواب بز، تعبیر خواب گاو، شتر و … را نیکو می دانند. در ادامه می توانید با نظرات و تفاسیر تعبیرگران مشهور در این زمینه بیشتر آشنا شوید.

تفسیر خواب گوساله+عکس

تعبیر خواب از دیدگاه جابر مغربی

اگر کسی خواب ببیند که گوساله نری را کشتند و گوشت آن را تقسیم کردند. به معنای آن است که شخص بزرگی را می کشند و مالش را نیز غارت می کنند.

اگر کسی خواب ببیند که گوساله هایی زمین را می شکافند، به نشانه بدست آوردن مال بسیار است و در صورتی که ببیند، با گوساله ای نر جنگ می کند، دلالت بر خصومت و دشمنی وی با شخص بزرگی می باشد.

نظر معبران مشهور در مورد گوساله

تعبیر خواب از دیدگاه مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی دیدن رویای حیوانات حلال گوشت و مفید را خوب دانسته و به معنای خیر و برکت و نعمت تفسیر می کند. حال در صورتی که خواب ببینید که گوساله ای مطیع و رام دارید که همراه شما می آید، یعنی اینکه از سوی خدا فرزندی به شما عطا می شود و در صورتی که صاحب خواب ازدواج نکرده باشد، تاویل آن جفت یا رسیدن به خواسته اش است.

اگر کسی خواب ببیند که گوساله ذبح می کند، تعبیری نیکو ندارد. به طور کلی ذبح کردن گوساله در خواب خوب نیست، به این دلیل که گوساله منبعی از خیر و برکت و نعمت است.

اگر کسی خواب ببیند که گوساله ای می کشد، تعبیرش به نشانه از بین رفتن شانس و امید بیننده خواب است، در صورتی که ببیند گوساله اش مرده است، یعنی امیدش را از دست خواهد داد و دری از خوشبختی به رویش بسته می شود.

تأویل دیدن گوساله نر در خواب

معبران مختلف، دیدن گوساله نر در خواب را به نشانه فرزند پسر معنا می کنند و نیز گوساله ماده به نشانه به دنیا آوردن دختر است. البته این تاویل خواب برای افرادی می باشد که ازدواج کرده اند.

تعبیر خواب گوساله

همچنین تعبیر خواب گوساله را منبع امید می دانند و برخلاف تعبیر دیدن گاو تنها به نشانه نعمت و خیر و برکت نمی باشد. از این رو معبران داشتن تعداد زیاد گوساله را به نشانه خانواده دانسته و در صورتی که کسی خواب ببیند که دارای چند رأس گوساله نر و ماده است، یعنی اینکه صاحب فرزندان بسیاری می شود که هر کدام می توانند منشا خیر و برکت باشند.

تعبیر خواب حضرت دانیال (ع)

اگر کسی خواب ببیند که بر روی گوساله سوار شده است، دلالت بر خیر دیدن از طرف پادشاه دارد و در صورتی که دید که گوساله ای به در خانه اش آمد یعنی اینکه خداوند در خیر را به روی وی می گشاید.

اگر کسی گوساله ای با سه سر در خواب ببیند، بیانگر آن است که غلام وی به هر سری یک سال عمل می کند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق (ع)

دیدن گوساله ماده بر ۶ وجه می باشد :

  • فرمانروایی
  • مال
  • بزرگی
  • ریاست
  • سال نیکو
  • منفعت بسیار

تعبیر خواب از دیدگاه ابن سیرین

اگر کسی خواب ببیند که صاحب گوساله نر می باشد، به نشانه آن است که دارای فرزند پسر خواهد شد و دیدن گوساله ماده بیانگر فرزند دختر است.

تعبیر رویای گوساله

تعبیر خواب از دیدگاه لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو، کشتن گوساله را به معنای کسب درآمد می داند.

همچنین دیدن گوساله در خواب به نشانه نیکبختی در تجارت می داند.

گاوچرانی به معنای مشکلات تعبیر شده است.

گوساله چاق به نشانه خوشبختی نزدیک و گوساله لاغر بیانگر قیمت بالا است.

تعبیر رویای گوشت گوساله به معنای داشتن روابط نیکو و حسنه با اطرافیان می باشد.

تعبیر رویای آنلی بیتون درباره گوساله

دیدن گوساله ای که آماده برای شیر دادن می باشد به معنای رسیدن بیننده خواب به همه امید هایش می باشد.

تعبیر دیدن گوساله از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر کسی در خواب ببینید که گوساله ای به در خانه اش رفت و آمد می کرد، دلالت بر غم دارد. در صورتی که گوساله اش بمیرد به نشانه مرگ فرزند می باشد.

تأویل رویای گوساله

اگر کسی خواب ببیند که صاحب گوساله سفیدی می باشد، بیانگر آن است که دارای فرزندی خوب رو و پارسا می باشد و در صورتی که رنگ گوساله سیاه باشد، به نشانه آن است که فرزندش توانگر و مستور است.

دیدن گوساله ابلق در خواب یعنی هر آنچه که خیر در آن می باشد، شامل حال فرزندش می شود. دیدن گوساله قوی و فربه نیز دلالت بر داشتن فرزند تندرست و دارای حال نیکو است، همچنین تعبیر دیدن گوساله ضعیف بالعکس حالت قبلی است.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Open

علی بابا