دسته ها
چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱

تعبیر خواب سوزن بر اساس نظر معبران مختلف

  • مریم صبوری
  • ۲۱ تیر ۱۳۹۹
  • ۰

تعبیر خواب به مجموعه ای از معانی رویا هایی گفته می شود که در خواب می بینید و ما در مجله آرگا به این عنوان می پردازیم تعبیر خواب سوزن در سه وجه می باشد که به شرح زیر است؛
۱. جاه طلبی و انگیزه و نگرانی در رابطه با موقعیت زندگی
۲. مشکلات کاری و مسائل عاطفی و جنسی
۳. سر و سامان گرفتن کار ها و رسیدن به آرزو ها

تعبیر خواب سوزن از نظر معبرین نشانه و معنا های متفاوتی دارد که چون وسیله خیاطی است و کارش دوخته شدن پارچه و تکه های جدا از هم می باشد اغلب خواب گذاران تعبیر آن را که یکی از ویژگی هایش هم محسوب می شود نماد و نشانه ای از سرو سامان دادن کار ها و امور زندگی می دانند. که در کل تفسیر دیدن سوزن در خواب به معنای؛ بصیرت نافذ و اضطراب و نیروی التیام بخشیدن به بی سروسامانی ها و بی نظمی ها و جنس مذکر می باشد. اگر هم ببیند که سوزن در بدن او فرو رفته است به معنی به وجود آمدن بیماری جسمانی می باشد که در ادامه مقاله بیشتر با این تعبیر آشنا می شوید.

تفسیر خواب

تعبیر خواب سوزن به نقل محمد ابن سیرین

اگر در خواب ببیند که سوزن به دست دارد و در حال دوختن است، به معنی این که شغل های گوناگونی برای او به دست می آید و حاجت روا می شود.

اگر در خواب ببیند سوزن به دست داشته و لباس دوخته نشد به معنای آن که هر شغلی به دست آورد تا آخر آن را ادامه نمی دهد.

اگر در خواب ببیند سوزن بزرگ برداشته یا کسی آن را بهش داده به معنای این که میان آن و مردی کار های او را به هم می رساند و ارتباط می دهد مصاحبه و هم نشینی صورت می گیرد.

اگر هم در خواب ببیند سوزن درشت یا بزرگی را شکست یا از دست داده به معنی آن که آن مرد از بین می رود یا هلاک می شود.

  •  بلیط کیش
  •  قاصدک 24

تعبیر خواب سوزن گمشده

تعبیر خواب به روایت امام صادق (ع)

اگر در خواب سوزن آهنی ببیند به او همواره منفعت و توانایی و حکومت و سود و کامیابی بر دشمن خواهد رسید.

تفسیر خواب به گفته هانس کورت

تعبیر خواب سوزن شکسته مواجهه شدن با بدشانسی است.

اگر ببیند سوزنی را نخ می کند یعنی به مشکلی دچار خواهد شد.

اگر هم خواب ببیند سوزنی را پیدا کرده نماد با فرد یا اشخاص جدیدی آشنا می شود.

تعبیر خواب سوزن فرو کردن

تفسیر سوزن به نقل از منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببیند سوزنی دارد یعنی امکانات و تجهیزات زیاد و گوناگونی در اختیار شما قرار خواهد گرفت که کارها با موفقیت پیش می رود.

اگر در ببیند با سوزنی ۲ تکه را دارد به هم می دوزد یعنی کار های پراکنده خود را به سرو سامان می رساند و طبق روال پیش می رود.

چنان چه در خواب ببیند سوزنی را گم کرده و به دنبال می گردد خوب نیست یعنی آن فرد امکاناتی را از دست می دهد و زیان می کند.

اگر ببیند که سوزن را در جایی فرو می کند و نمی خواهد چیزی بدوزد به معنای کنجکاوی و فضولی و دقت می باشد.

اگر هم که ببیند سوزن را به حیوان یا کسی فرو می کند به معنی این که از جانب شما به دیگران ضرر و آسیب و اندوهی می رسد.

اگر هم در خواب ببیند سوزن را به میوه ای داخل می کند خبر از خراب کاری و رنج و زیان مالی شما به دیگران می هد.

اگر هم ببیند سوزنی بدون سوراخ در دست دارد یعنی با مشکل بزرگی روبرو می شود که غیر قابل حل بوده و بر اثر فتنه و حقه دیگران بر دامن آن فرد چیره شده و پدید می آید.

تعبیر خواب سوزن هدیه دادن

تعبیر خواب سوزن به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببیندپیراهن می دوزد دلیل برر حال خوب و نیکو بوده که حاجت روا می شود و به مرادش می رسد.

اگر ببیند سوزن او گم گشت یعنی حال او بد شود و امیدی به بهبودی نیست و پریشان حال می شود.

اگر خواب ببیند سوزن را به جایی داخل کرد که کار و زندگی اش به خیر و خوشی و کام روایی می گذرد.

اگر هم که ببیند با سوزن لباس می دوزد به معنای حال و رزق خوب و نیکو و رسیدن به خواسته اش است.

تفسیر خواب به نقل جابر مغربی

اگر در خواب ببیند سوزنی به او بخشیده شد آن فرد بخشنده خیرخواه حال او می شود.

اگر هم که ببیند سوزن های زیادی دارد به معنای این که خیر و صلاح به او رسد.

تعبیر خواب سوزن از نظر معبرین

تعبیر خواب از نظر لوک اویتنهاو

در خواب ببیند سوزن دارد دلیل بر محاکمه و محکومیت وی است.

در خواب ببیند سوزنی را نخ کند به معنای این که از مشکل به وجود آمده خارج شود.

اگر ببیند سوزن در دست او فرو رفت یعنی فرد جوانی به دیدن او خواهد آمد.

اگر هم که ببیند سوزنی را پیدا کرد به معنی راز های خانوادگی اش بر ملا نشود.

چنان چه در خواب ببیند سوزنی را هدیه گرفت یعنی یکی از دوستان وی بمیرد.

تعبیر خواب سوزن و دوختن لباس

تعبیر خواب سوزن به گفته آنلی بیتون

اگر ببیند با سوزنی جامه می دوزد نشانه این است که از عدم همکاری او با دیگران بقیه دچار رنجش می شوند.

اگر در خواب ببیند سوزن نخ می کند به معنای این که گرفتاری های دیگران شما را به خود مشغول می کند.

چنان چه ببیند در موقع دوختن لباس سوزن کی شکند یعنی به فقر و تنهایی گرفتار خواهد شد.

اگر ببیند سوزنی در خواب پیدا می کند یعنی دوستان با وفایی پیدا خواهد کرد.

اگر هم که ببیند به دنبال سوزن گمشده است نشانه نگرانی های بی پایه و اساس مبتلا می شود.

خواب دیدن سوزن چه نشانه ای دارد؟

دیدن خواب از نظر کارل یونگ پورفسور سوئیسی

سوزن نماد درد احساسی یا فیزیکی است که بر وی نسبت داده می شود.

تعبیر خواب سوزن به معنی آن که نیاز هست یک موقعیت یا رابطه ای را از دست خارج نمایید و بهبود ببخشید.

همچنین کسی که خواب سوزن می بیند نیاز دارد از جنبه های مختلف آگاهی خود را به هم متصل کند.

ولی اگر در خواب ببیند که به دنبال سوزن می گردد پریشان مسائل کوچکی است که پیگیری بی نتیجه ای دارد.

همچنین می توانید برای مشاهده تعبیر خواب قیچی و تعبیر خواب پارچه کلیک کنید.

منبع : آرگا


مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.