دسته ها
جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱

تعبیر دیدن میمون در خواب چیست؟

 • سحر هودانلویی
 • ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
 • ۰

میمون در خواب به معانی گوناگونی همچون؛ شهود، غریزه، خیانت، فریب، رفتار کودکانه، بازیگوشی، ناپختگی تعبیر می شود. تعبیر خواب میمون از معبران مختلفی روایت شده که در این بخش از مجله آرگا به آن پرداخته ایم، پس با ما همراه باشید.

دیدن میمون در خواب امری رایج نیست که برای همگان اتفاق بیافتاد. میمون به خواب دیدن در واقع یاد آوری خوشی و لذت بردن از مسائلی است که به چشم ما پوشیده به نظر آمده است. همه ی ما در طول زندگی نیاز به زمان هایی برای استراحت و دست یابی به آرامش داریم. میمون در خواب نشان از پر اهمیت بودن رابطه های دوستانه و خانوادگی است که نیاز به توجه بیشتری از سوی شما دارا می باشد.

تعبیر خواب میمون

آشنایی با تعبیر میمون در خواب

میمون جز حیوانات بازیگوش و باهوشی است که در زمان زندگی می کنند و به صورت سبک سرانه به حل مسائل و ادامه حیات خود می پردازند. میمون در خواب تعابیر گوناگونی دارد که در ادامه به آن پرداخته ایم.

 1. گاه تعبیر آمدن میمون به خواب، تشویق ما به نیروی شهود و غریزه در تصمیم گیری و حل مسائل می باشد.
 2. گاه میمون به نشانه از دشواری و سختی های زندگی است که در جهتی نادرست در حال حرکت می باشیم، است.
 3. میمون در خواب گاه نماد دوستان و آشنایان حقه باز و فریبکار است. همچنین وجود آدم هایی که در زندگی مارا به راه های غلط می کشانند با خواب میمون در ناخود آگاه ما ظاهر می شوند.
 4. گاه میمون به خواب دیدن به نشانه حذف انسان های منفی نگر و جنبه های منفی زندگی می باشد.
 5. گاهی دیدن این خواب ها ناپختگی و نداشتن تجربه کافی شما را نشان می دهد. گاه میمون به نشانه نافرمانی شما از فردی کار درست را نشان می دهد.
 6. میمون در خواب نماد ظلم وستم نیز می باشد.
 7. برخی اوقات میمون در خواب نشانه از خستگی و بریدن شما در مسئله ای کاری و شخصی می باشد.
 8. تعبیری دیگری که از خواب میمون صورت می گیرد به این صورت است که شروعی جدید برای شما در حال وقوع می باشد.

تعبیر خواب میمون به چه صورت است

تعبیر خواب از نظر معبران مختلف

همان طور که در روایات آمده است، خواب ما بیانگر ضمیر ناخودآگاه ما می باشد. آن قسمت از مغز ما که امکان دسترسی برای ما  وجود ندارد به عنوان خواب و رویا برای ما ظاهر می شود. همیشه باید تعابیر خواب را مثبت و خوب بگیریم تا نکات منفی آن از زندگی ما دور شود و شاهد زیبایی های آن بخش از خواب در زندگی واقعی خود باشیم. در ادامه این مطلب به تعبیر خواب میمون از نظر معبران مختلف پرداخته ایم.

 • معنی خواب میمون به نقل از محمد بن سیرین

 1. میمون در خواب به معنی دشمنی خیانت کار و فریبنده می باشد.
 2. اگر دیدی که میمونی مقابل شما نشست و از شما فرمان برد، دلیل بر این است که بر آن دشمن چیره می شوید.
 3. اگر دیدید که با میمون درگیر و زخمی شدین، دلیل براین است که بیماری سخت بگیرید و از آن نجات نیابید و یا عیبی در شما به وجود می آید که به راحتی از بین نمی رود.
 4. دیدگاه جابر مغربی

 5. اگر در خواب دیدید که میمونی را کشتید، به این معنی است که بیمار شوید و به زودی از آن رها می شوید.
 6. اگر میمون را سوار بر اسب دیدید به این معنی است که نادانی به رابطه با جنس زن در اطرافیان شما می نشیند.
 7. اگر میمونی را در خانه مشاهده کردید، به دلیل جادو می باشد.
 8. اگر مشغول سخن گویی با او شدید، به این معنی که با زن زبون درازی به رابطه مینشینید است.
 9. اگر میمون شما را از گاز گرفت، به این معنی است که مریض خواهید شد و یا با همسر خود نزاع خواهید کرد.
 10. اگر میمونی به شما چیزی داد که خوردید ب این معنی است که بر اعضای خانه مسلط خواهید شد.

میمون در خواب به چه معنی است

 • دیدن خواب میمون به نقل از ابراهیم عبدالله کرمانی

 1. اگر میون را در خواب کشتید به این معنی است که از دشمن دور خواهید شد.
 2. اگر از گوشت میمون تغذیه کردید به این معنی است به رنج و گرفتاری دچار خواهید شد.
 3. اگر از کسی میمون هدیه گرفتید به این معنی است که اطرافیان دشمنی خود را با شما ابراز می کنند که شما قادر به تشخیص آن ها از دیگر اطرافیان خود می شوید.
 • تعبیر رویای میمون به نقل از علی بن محد العنبری

 1. گاه میمون در خواب به نشانه از مردی مرتکب گناه ظاهر می شود، او مردی است که با کار های خود موجب خشم و عصبانیت اطرافیان می شود.
 2. گاه تعبیر میمون در خواب به معنی افراد یهودی می باشد.
 3. میمون در خواب، مردی مستضعف و فقیر است که ثروت از او سلب شده است.
 • معنی خواب میمون به نقل از آنلی بیتون

 1. میمون در خواب به این معنی است که افرادی با چاپلوسی کردن سعی بر پیشبرد کار های خود هستند.
 2. اگر دختری در خواب میمون ببیند به این معنی است که نامزد او دچار شکاکی شده است، پس بهتر است هر چه سریعتر قرار عقد و ازدواج گذاشته شود.
 3. اگر زنی در خواب به میمون غذا دهد به این معنی است که اسرارش پیش همگان فاش شود.
 4. دیدن میمونی بی جان و مرده در خواب به نشان هلاکی و نابودی هر چه سریعتر دشمنان می باشد.

دیدن میمون به تعابیر گوناگون

 • منوچهر مطیعی تهرانی

 1. بوزینه در خواب به معنی دشمنانی باهوش و هزار چهره است.
 2. اگر میمونی را در خانه دیدید که از او محافظت می کنید به این معنی است، در اطراف خانه و محل کار افرادی هستند که به دشمنی با شما می پردازند.
 3. اگر میمونی را دیدید که دور گردن او ریسمان و زنجیری بسته اید و همواره به دنبال خود می کشید، به این معنی است که بر دشمن خود پیروز خواهید شد.
 4. اگر در خواب میمون از شما فرار کرد به این معنی است، که دشمن از رویارویی با شما می ترسد اما باید آگاه باشید که او دوباره باز خواهد گشت.
 5. تعبیر خواب میمون در مواقعی که به دنبال او می دوید تا او را بگیرید، به این صورت است که از نیرنگ بد خواهان خود دچار سردرگمی شده اید.
 6. اگر در خواب دیدید که میمونی به دنبال شما می دود و شما از او فرار می کنید، به این معنی است که به مقدار دوری و نزدیکی او از شما در خطر ابتلا به بیماری هستید.
 7. اگر میمونی هدیه گرفتید به این معنی است که فردی با دشمنی با شما بر می خیزد.
 8. میمون در خواب به معنی زنی حیله گر است، توجه داشته باشید که اگر میمون به بغل شما پرید قصد چیره شدن بر شما را دارد.
 9. اگر در خواب دیدید که میمونی شما را گاز گرفت به این معنی است بین خود و همسرتان نزاع و درگیری پیش می آید.
 10. تعبیر خواب دیدن هم غذا شدن با میمون در خواب چندان خوب نیست پس با پرداخت صدقه سعی بر رفع این مشکل از خود کنید.

تعابیر مختلف میمون

 • بلیط کیش
 • قاصدک 24
 • روایت از سرزمین رویاها

 1. تعبیر خواب میمون: راز هایتان را برای کسی بازگو نکنید، وگرنه از انجام کار خود پشیمان خواهید شد.
 2. اگر فردی بی پول میمون در خواب دید: به معنی پول و ثورت می باشد.
 3. اگر فردی میمون به خواب بیند: به معنی دچار شدن به بیماری و دردسر می باشد.
 4. میمونی به همراه خود دارید: دوستی دورو و مرموز در اطراف شما وجود دارد.
 5. میمون هایی در حال بازی کردن: معاملات و قرار های کاری که به نفع شما هستند، رخ خواهد داد.
 6. میمون هایی در قفس: در عشق خود به موانعی بر می خورید.
 7. بچه میمون: ایجاد شانسی در عشق.

تعابیر دیگری از خواب میمون

 • میمون در شانه فرد بیننده خواب:

دیدن این خواب به معنی خوب و مثبت می باشد، همچنین نشانه از دیدار با فردی در روز های آینده است که در انتظار او هستید.

 • میمونی که ادای دیگر افراد را در می آورد:

این خواب به منظور ضمیر نا خود آگاه خود و بعد کوکانه اشاره دارد.

دیدن میمون در خواب به چه معنی است

 • میمونی که از درخت بالا می رود:

به معنی هشدار در انتخاب اطرافیانتان می باشد. شما باید دوستانی را انتخاب کنید که از هرنوع توهین و تحقیر نسبت به شما به دور باشند.

 • میمونی که از درخت آویزان و در حال تاب خوردن است:

این خواب به این معنی است که به مشکلاتی دچار خواهید شد که رهایی از آن دشوار خواهد بود.

 • نوازش کردن میمون:

نوازش کردن میمون به معنای ضعف و ناتوانی رقیبان و دشمنان می باشد. تعبیر خواب میمون به این منظور است که در تصمیم گیری های کاری نیاز به دخالت دیگران ندارید.

 • ترسیدن از میمون:

به معنی مشکلات و هرج مرج هایی است که برای شما به وجود می آید، شما متهم به انجام کارهایی می شوید که آن را انجام نداده اید.

 • میمونی که لباس به تن دارد:

تعبیر خواب میمونی که لباس به تن دارد به این صورت است، که فردی در زندگی شما وجود دارد که اقدام به ترک عادت های غلط خود نمی کند، شما هر قدر که تلاش کنید این عادت ها را از او برهانید هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت.

معنی خواب دیدن میمون

 • میمون هایی با صدای بلند:

اگر میمونی را دیدید که با صدای بلند از خود سر و صدا به وجود می آورد، به این معنی است؛ که با فردی که رفتار های اعتیاد گونه دارد ملاقات خواهید کرد.

همچنین می توانید در لینک های مقابل با تعبیر خواب فیل، تعبیر خواب اسب و تعبیر خواب شتر آشنا شوید.

دمنوش گیاهی سریع‌ترین راه برای لاغری شکم و پهلو تا عید

‎ نوشیدن یک فنجان دمنوش و چای گیاهی در روز به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را به میزان دلخواهتون پایین بیاورید. دمنوش‌های گیاهی علاوه بر سم‌زدایی و فوایدی که برای بدن دارند، سریع‌ترین روش لاغری و چربی‌سوزی هم هستند و شما در مدت زمان کم، صاحب تناسب اندام شگفت‌انگیزی خواهید شد. برای شرکت در چالش ۱۲ کیلو لاغری با دمنوش گیاهی تا عید، همین الان میتونین مشاوره رایگان بگیرین.

منبع : آرگا


مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *