دسته ها
دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

تعبیر خواب عصا چیست؟ دیدن انواع عصاهای مختلف در خواب چه مفهومی دارد؟

 • ندا خوشرو
 • 7 سپتامبر 2019
 • ۰

در این مطلب تعبیر خواب عصا از دیدگاه تعبیرگران برجسته و معروف اسلامی و غربی را پیش رو خواهید داشت که امیدواریم این مطلب تعبیر خواب مورد توجه شما همراهان عزیز و گرامی قرار بگیرد.

تعبیر خواب عصا بیانگر این می باشد که بیننده رویا نیاز به نصیحت و حمایت دیگران دارد همچنین دیدن این رویا می تواند بیانگر این باشد که بیننده خواب به فردی که اعتماد دارد می تواند در صورت تمایل تکیه کند.

تعبیر خواب عصا از دیدگاه معبران برجسته اسلامی و غربی

دیدن خواب اشیاء مختلف نظیر اتومبیل و عصا و عینک و کیف و … می تواند دارای نشانه هایی برای بیننده رویا باشد که این نشانه ها روی زندگی در عالم واقعی وی تاثیرگذار هستند. در مطالب قبلی تعبیر خواب عینک و تعبیر خواب کیف و تعبیر خواب ماشین را مطالعه کردید در ادامه با تعبیر خواب عصا در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی خواهیم بود.

تعبیر دیدن عصا

دیدن عصا در عالم رویا نشانه چیست ؟

 • امام جعفر صادق 

تعبیر دیدن عصا از دیدگاه امام جعفر صادق در عالم رویا بر سه وجه زیر است :

 1. مردی بزرگ
 2. پادشاه
 3. قوت در کارها
 • منوچهر مطیعی تهرانی 

دیدن عصا در خواب نشانه کمک و یاری از جانب دیگران برای بیننده رویا می باشد.
دیدن عصا در عالم رویا می تواند بیانگر توانایی و قدرت بیننده رویا برای انجام کارهایش باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که عصایی در دست دارد بیانگر این است که به وی کمک می شود یا خود بیننده رویا توانایی انجام کارهایی را که در پیش دارد با قدرت کامل می یابد.

تعبیر خواب عصا چیست ؟

 • آنلی بیتون 

اگر فردی در خواب عصا ببیند نشانه این است که با بی دقتی قراردادی را امضاء خواهد کرد.
اگر فردی در عالم رویا ببیند که از عصایی تعریف می کند نشانه این می باشد که بیننده رویا منافع خودش را به دست افراد دیگر می سپارد.
اگر فردی در خواب ببیند که در هنگام پیاده روی از عصا استفاده می کند نشانه این می باشد که بیننده رویا تحت تسط حرف های دیگران زندگی خود را اداره خواهد کرد.

 • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی در عالم رویا ببیند که عصایی را در دست دارد و عصای وی دراز شد نشانه این است که بیننده رویا به مرادش می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که عصایی را در دست دارد و عصای وی کوتاه شد نشانه نامرادی بیننده رویا است.
اگر فردی در خواب ببیند که لنگ است و به کمک عصا راه می رود نشانه این است که وی از کسی یاری می خواهد و مرادش برآید.

تعبیر دیدن عصا در عالم رویا

 • خالد بن علی محد العنبری 

دیدن عصا در عالم رویا نشانه امر به معروف و نهی از منکر می باشد.
اگر فردی در خواب عصا ببیند بیانگر این می باشد که بر دشمنانش پیروز می شود.
تعبیر خواب عصا بیانگر رسیدن به آرزوها و مراد است همچنین دیدن این رویا می تواند نشانه آشکار شدن حقیقت و حق باشد.

 • محمد بن سیرین 

دیدن عصا در عالم رویا نشانه مردی بزرگ است.
اگر فردی در خواب ببیند که عصایی در دست دارد نشانه این می باشد که جاه و بزرگی و منزلت بدست می آورد.

تعبیر مشاهده عصا

 • سرزمین رویاها

تعبیر خواب استفاده کردن از عصا بیانگر این می باشد که به بیننده رویا کمک خواهد شد.
اگر فردی در خواب ببیند که اشخاص دیگر از عصا استفاده می کنند بیانگر این است که در یک مشاجره گرفتار می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که به عصایی تکیه می دهد نشانه آرامش و شادی برای وی می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که عصا می خرد نشانه این است که زندگی راحت و دلپذیری خواهد داشت.

 • لوک اویتنهاو 

دیدن عصا در عالم رویا نشانه زجر و عذاب است.
اگر فردی در خواب عصای جادویی ببیند بیانگر این می باشد که با اتفاق های عجیب و غریب روبرو خواهد شد.

تعبیر دیدن عصا نشانه چیست

 • منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر فردی در خواب ببیند که کسی عصای وی را دزدیده است به بیننده رویا خیانت می شود.
تعبیر خواب داشتن دو عصا دارای تعبیری نیکو نمی باشد و بیانگر تردید و سرگردانی بیننده رویا است.
اگر فردی در خواب ببیند که عصایی داشته و آن را گم کرده است خوب نیست ولی اگر فردی در خواب ببیند که عصایی را یافته بیانگر این است که فرصت خوبی به دست بیننده رویا می افتد که این فرصت غیر منتظره می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که عصایی از درخت آبنوس دارد نشانه این است که بر مردی استوار و محکم اما خشک که سود وی کمتر عاید دیگران می شود متکی می گردد.

 • اچ میلر 

دیدن عصای شکسته در عالم رویا نشانه این است که بیننده رویا سلامتی کامل دارد.

تعبیر دیدن عصا در عالم رویا

 • تعبیر مختلف برای دیدن خواب عصا 

۱. اگر فردی در خواب ببیند که به کمک عصای زیر بغل راه می رود نشانه این است که از فردی که دروغگو می باشد برای انجام کارها در زندگی اش استفاده می کند و این امر باعث می شود که بیننده رویا از نظر مالی ضرر کند و معاش و کار وی نیز متزلزل گردد.
۲. اگر فردی در خواب ببیند که عصا در دست دارد و جوان نیز می باشد بیانگر این است که وی تکیه گاهی را طلب خواهد کرد یا با توانایی و قدرتی که دارد به انجام کاری اقدام خواهد کرد.
۳. اگر فردی در خواب عصایش را شکسته ببیند چه پیر باشد و چه جوان ، نشانه این است که در کارهایش شکست می خورد.
۴. اگر فردی در خواب ببیند که عصایی محکم دارد تکیه گاهی قوی پیدا می کند.

تعابیر مختلف برای دیدن عصا

در این مطلب با تعبیر خواب عصا در خدمت شما همراهان عزیز و همیشگی مجله آرگا بودیم که امیدواریم این مطلب مورد توجه تان قرار بگیرد و بتوانید به کمک آن رویایی را که مشاهده کرده اید به راحتی تفسیر نمایید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.