دسته ها
دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

تعبیر خواب جانماز از دیدگاه معبران برجسته و مشهور

  • ندا خوشرو
  • 13 سپتامبر 2019
  • ۰

در این مطلب تعبیر خواب جانماز از دیدگاه معبران اسلامی برجسته و مشهور را در اختیار شما همراهان عزیز و گرامی قرار داده ایم که امیدواریم این مطلب مورد توجه تان قرار بگیرد.

جانماز وسیله ای است که برای راز و نیاز با خدا مورد استفاده قرار می گیرد و مربوط به ناب ترین لحظات هر انسانی است از این رو دیدن این وسیله در خواب دارای تعبیری نیکو می باشد. تعبیر خواب جانماز با توجه به جزئیاتی که در عالم رویا مشاهده شده است متفاوت می باشد و شما می توانید خواب خود را با توجه به جزئیات دیده شده و تعابیر مختلف به راحتی تفسیر نمایید.

تعبیر خواب جانماز چیست؟

هر یک از خواب هایی که در طول شب مشاهده می شوند از دیدگاه معبران دارای تعابیری می باشند که این تعبیرها می توانند روی زندگی بیننده رویا دارای تاثیر مثبت یا منفی باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب نماز و تعبیر خواب خانه و تعبیر خواب رودخانه را مطالعه کردید در ادامه تعبیر خواب جانماز را پیش رو خواهید داشت.

تعبیر خواب جانماز

دیدن جانماز در عالم رویا از دیدگاه معبران اسلامی و سنتی دارای چه تعبیری می باشد ؟

  • منوچهر مطیعی تهرانی 

وقتی که از جانماز استفاده می شود که در محضر خداوند تباریک و تعالی باشیم و این یکی از بزرگ ترین و مهم ترین دقایق در زندگی هر فردی است بنابراین جانماز وسیله میمون و متبرکی است که دیدن آن در عالم رویا می تواند نیکو باشد.

اگر جانمازی که در خواب دیده می شود از پشم باشد نشانه این است که خواب بیننده به صلاح و طاعت تحریص می شود و اگر جانماز از جنس ابرایشم باشد بیانگر این می باشد که بیننده رویا راه ریا و تزویر را در پیش گرفته و در دین خود صداقت ندارد.

اگر فردی در خواب ببیند که جانماش را به صورت پشت و رو پهن کرده است نشانه این می باشد که فریب شیطان را می خورد و کاری را به تبع از هوای نفس خود انجام می دهد و در نتیجه بیننده رویا گمراه خواهد شد.
اگر فردی در خواب ببیند که جانمازش را گم کرده است و در جستجوی آن می باشد نشانه این است که در معرض خطر وسوسه و فریب دشمن قرار می گیرد.

تعبیر خواب جانماز نیکو است مخصوصا اگر به خود خواب بیننده تعلق نداشته باشد و وی روی آن نشسته یا ایستاده باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که روی جانمازش فرد دیگری برای خواندن نماز ایستاده است نشانه این است که بیننده رویا بنیان خیر می نهد و کاری را انجام خواهد داد که دیگران به تناوب و استمرار از آن بهره مند خواهند شد و نام وی را به نیکی می آورند.

اگر فردی در خواب مشاهده کند که بر جانماز متعلق به فرد دیگری به نماز ایستاده است نشانه این می باشد که از کار خیر افراد دیگر سودی نصیب بیننده رویا می شود.

اگر فردی در خواب ببیند که جانمازی دارد ولی سوراخ شده و سوخته است نشانه این می باشد که بیننده رویا گناهی را مرتکب شده است که آثار ناشی از این گناه همچنان ادامه دارد و خواب بیننده هنور از گناهی که انجام داده توبه نکرده است.

اگر فردی در خواب مشاهده کند که بخشی از جانمازش سوخته یا سوراخ شده است بیانگر این می باشد که عبادت وی بر مبنای صداقت نیست و بی ارزش می باشد همچنین این رویا می تواند هشداری برای این باشد که بیننده رویا باید تغییر مسیر دهد و طریق صلاح را در پیش بگیرد.

تعبیر خواب هدیه گرفتن جانماز دارای تعبیری نیکویی می باشد و اگر جانماز به شخص متعلق نباشد و بر روی آن بنشیند یا بایستند نیکوتر می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که جانمازی را هدیه گرفته و آن را می شوید و در آفتاب پهن می کند بیانگر این است که از گناهانی که انجام داده است توبه می کند و از راه خلافی که در پیش گرفته باز می گردد.

  • جابر مغربی 

اگر فردی در خواب ببیند که جانمازی کرباسین یا پشمین دارد یا در حال خریدن این نوع جانماز می باشد نشانه این است که به عبادت و طاعت راغب و حریص خواهد شد.
اگر فردی در خواب ببیند که جانمازی ابریشمی دارد نشانه این می باشد که عبادت و طاعت و نماز را برپا می کند ولی در راه دینش ضعیف می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که جانماز پشمی را کسی به وی هدیه می دهد نشانه این است که در راه دین و طاعت و عبادت حریص خواهد شد.
اگر فردی در خواب مشاهده کند که از فرد دیگری جانماز و سجاده ای ابریشمی هدیه می گیرد نشانه این است که در نماز و عبادت ضعیف است.

  • تعابیر مختلف برای دیدن خواب جانماز

تعبیر جانماز هدیه گرفتن نشانه این می باشد که خواب بیننده به راه درست و عبادت روی می آورد.
اگر جانمازی که در عالم رویا هدیه گرفته می شود از جنس ابریشمی باشد بیانگر این می باشد که بیننده رویا در دین صداقت ندارد و ریا و تزویر می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که جانمازی ملیله دوزی و فاخری را هدیه می گیرد بیانگر این می باشد که وی در طاعات و عباداتش هیچ صداقتی ندارد.

  • ابراهیم کرمانی 

تعبیر خواب جانماز هدیه گرفتن و شکر کردن از دیدگاه این معبر بیانگر روزی و مال زیاد و تندرستی برای بیننده رویا می باشد.

در این مطلب با تعبیر خواب جانماز از دیدگاه تعبیرگران برجسته اسلامی و سنتی در خدمت شما همراهان عزیز بودیم که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید و بتوانید رویایی را که مشاهده کرده اید با توجه به تعبایر ذکر شده از سوی معبران به راحتی تفسیر نمایید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.