دسته ها
یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸

تعبیر خواب بره از دیدگاه معبران برجسته اسلامی و غربی

 • ندا خوشرو
 • 2 آگوست 2019
 • ۰

در این مطلب با تعبیر خواب بره در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی خواهیم بود که امیدواریم از مطالعه این مطلب تعبیر خواب نهایت بهره را ببرید.

تعبیر خواب بره از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی متفاوت است و شما می توانید با توجه به آنچه که در عالم رویا مشاهده کرده اید خواب خود را به راحتی و با توجه به تعابیر ذکر شده تفسیر نمایید.

تعبیر خواب بره چیست؟

دیدن خواب حیوانات مختلف دارای تعابیری متفاوت است که هر یک از این تعبیرها می توانند روی زندگی بیننده رویا در عالم بیداری دارای تاثیراتی باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب گوسفند و تعبیر خواب گرگ و تعبیر خواب گربه را مطالعه کردید در ادامه با تعبیر دیدن بره در خواب، در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی خواهیم بود.

تعبیر خواب بره

دیدن بره در عالم رویا دارای چه تعبیری می باشد ؟

 • ابن سیرین 

دیدن بره نر یا ماده در عالم رویا نشانه فرزند است.
اگر فردی در خواب ببیند که بره ای را گرفت یا بره ای را کسی به وی داد نشانه این است که فرزندی برای بیننده رویا می آید.
اگر فردی در عالم رویا ببیند که بره ای را کشت نشانه این می باشد که فرزندی وی می میرد.
اگر فردی در عالم رویا ببیند که گوشت بره ای را می خورد نشانه این است که از جانب فرزند به وی غم و اندوهی می رسد.

 • ابراهیم کرمانی 

تعبیر خواب بره نشانه خیر و منفعت و مال حلال و نیکی می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که بره ای دارد بیانگر این می باشد که مال و غنیمتی را بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که بره ای را بکشت و آن را خورد نشانه این است که مصیبتی از طرف فرزند به بیننده رویا می رسد.

 • امام جعفر صادق 

دیدن بره در عالم رویا بر ۴ وجه زیر می باشد :

 1. مال حلال
 2. فرزند
 3. معیشت
 4. اندوه و غم

تعبیر مشاهده بره در عالم رویا

 • منوچهر مطیعی تهرانی 

تعبیر خواب بره بسیار نیکو است.
اگر فردی در عالم رویا مشاهده کند که بره ای را کشت و سر او را بدرید زیانی به وی می رسد یا یکی از نزدیکان بیننده رویا فوت خواهد شد.
خوردن گوشت بره در عالم رویا بیانگر غم خوردن است.
داشتن بره های زیاد در عالم رویا نشانه فراوانی نعمت برای بیننده خواب می باشد.

 • آنلی بیتون 

اگر فردی در خواب ببیند که بره ها در چمنزاری سرسبز مشغول بازی هستند نشانه این است که بیننده رویا دوستانی صمیمی پیدا می کند و در کسب ثروت نیز موفق خواهد شد همچنین اگر کشاورزی این رویا را ببیند نشانه این می باشد که از طریق فروش محصولاتش سودی کلان را بدست می آورد.
اگر فردی در خواب بره را به همراه طوفان زمستانی یا بارندگی ببیند نشانه این می باشد که امید وی به بهبودی روزگار و اوضاعی بهتر به یاس و ناامیدی تبدیل می شود.
اگر فردی در عالم رویا مشاهده کند که بره ای را ذبح می کند نشانه این می باشد که با فدا کردن آسایش و فراغت خود عاقبت به سعادت می رسد.

دیدن بره در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب بره مرده نشانه پریشانی و اندوه برای بیننده رویا می باشد.
خوردن استخوان یا گوشت بره در عالم رویا نشانه این می باشد که بیننده رویا برای تامین فرزندان خود دچار دردسر می شود.
اگر فردی در خواب بره ای را گم کند بیانگر این است که افرادی خودرای به فرمان وی گردن می نهند و بیننده رویا باید بیشتر مراقب رفتارهای خودش باشد.
تعبیر خواب پوست بره نشانه این است که لذت و آسایش به زور از دیگران سلب می شود.
اگر فردی در عالم رویا مشاهده کند که پشم بره ای را می چیند نشانه این می باشد که شخصیتی سرد و پولدوست بدست می آورد و با همه صداقتی که دارد بی رحم می شود.
اگر زنی در خواب ببیند که پوست بره ای را می کند و ناگهان در حین کندن پوست بره در می یابد که پوست فرزند خود را از گوشتش جدا می کند نشانه این است که در آینده با رفتارهایی که دارد موجب اندوهگینی و پرشانی نزدیکانش خواهد شد.

تعبیر مشاهده بره در عالم خواب

 • لوک اویتنهاو 

داشتن بره در عالم رویا نشانه دلداری و تسلی برای بیننده رویا می باشد.
اگر فردی در عالم رویا بره ای را در حالت خواب یا علف خوردن ببیند نشانه افکار شعف آور می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که بره ای را روی دوشش می برد نشانه خوشبختی است.
اگر فردی در عالم رویا به دنبال بره برود نشانه رضایت برای بیننده رویا می باشد.
تعبیر خواب بره ای در حال جست و جو نشانه این است که بیننده رویا از بچه های خود راضی می باشد.
کشتن بره در عالم رویا بیانگر رحمت خداوند برای بیننده خواب می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که بره هایی را می کشد نشانه این است که در زندگی با موانع دشواری روبرو می شود.

 • یوسف نبی 

تعبیر خواب بره نشانه حاصل شدن مراد و مال و هدیه برای بیننده رویا می باشد.

تعبیر مشاهده بره در خواب

 • کتاب سرزمین رویا 

اگر فردی در عالم رویا مشاهده کند که بره ای گمشده را پیدا می کند نشانه این می باشد که در یک محاکمه یا معامله برد با بیننده رویا می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که گوشت بره می خورد نشانه اشک است.
اگر فردی در خواب ببیند که در روز عید گوشت بره می خورد نشانه این است که رفاقت طولانی را بدست می آورد.
اگر فردی در عالم رویا بره ای را در چمنزار مشاهده کند نشانه آسایش و راحتی خیال برای وی می باشد.
اگر فردی در خواب بره ای را می خرد بیانگر این است که غافلگیر خواهد شد.
اگر فردی در خواب بره بفروشد نشانه خوشبختی است.

تعبیر دیدن بره
اگر شما در عالم رویا مشاهده کنید که مالک تعداد زیادی بره هستید نشانه این است که پول و تسلی خاطر پیدا می کنید.
اگر فردی در خواب ببیند که بره ای را به فرد دیگری هدیه می دهد نشانه این است که عمر بیننده رویا طولانی می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که بره ای را با خود حمل می کند نشانه این است که سرنوشت بیننده رویا به خوشبختی می انجامد و از فداکاری افراد دیگر برای خود احساس لذت می کند.
تعبیر مشاهده گله ای بره در چراگاه نشانه این است که ترش بزرگی به بیننده رویا غلبه می کند.

دیدن بره در عالم رویا دارای چه تفسیری است ؟

در این مطلب تعبیر خواب بره را پیش رو داشتید که امیدواریم با توجه به مطالب ذکر شده بتوانید رویایی را که مشاهده کرده اید به راحتی تفسیر کنید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.