دسته ها
شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

تعبیر خواب چشم, دیدن چشم در خواب چه تعابیری دارد؟

 • ندا خوشرو
 • ۷ فروردین ۱۳۹۸
 • ۰

در این مطلب تعبیر خواب چشم از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی را مشاهده خواهید که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید.

تعبیر خواب چشم با توجه به رنگ و حالت های مختلف چشمان از دیدگاه تعبیرگران متفاوت است و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که در عالم رویا مشاهده کرده اید خوابی را که دیده اید به راحتی تفسیر نمایید.

تعبیر خواب چشم از دیدگاه معبران اسلامی و غربی

دیدن هر یک از اعضای بدن در عالم خواب دارای تعابیر متفاوتی است که می توانند روی زندگی بیننده رویا تاثیرگذار باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب کوتاه کردن مو و تعبیر خواب کچل شدن و تعبیر خواب مدفوع را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر خواب چشم را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

تعبیر خواب چشم

دیدن چشم در عالم رویا دارای چه تعبیری است ؟

 • محمد بن سیرین 

تعبیر خواب چشم بیانگر مرد بینایی می باشد که راه هدایت برای وی مشخص شده است.
دیدن چشم شهلا در خواب بیانگر فرزند می باشد و دیدن هر دو چشم شهلا در عالم رویا بیانگر دو فرزند است.
اگر فردی در خواب ببیند که چشم هایش نابینا شده است نشانه این است فرزند خواب بیننده می میرد یا از راه راست دور می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که یکی از چشم هایش نابینا شده است بیانگر این است که نیمی از دین وی از بین رفته یا مرتکب گناهی بزرگ شده است همچنین دیدن این خواب می تواند نشانه این باشد که به یک دست یا پا یا یکی از اندام های خواب بیننده مصیبتی وارد می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که چشمش درد می کند و فردی وی را مداوا می کرد بیانگر این است که خواب بیننده را فردی به راه راست دعوت می کند.
اگر فردی در خواب ببیند مرده ای از درد چشم می نالد بیانگر این است که بیننده خواب غیبت مردم را می کند.

تعبیر دیدن چشم در عالم رویا

 • قاصدک 24
 • امام جعفر صادق 

تعبیر خواب چشم دارای ۷ وجه زیر است :

 1. روشنایی
 2. دین مبتنی بر درستی
 3. اسلام
 4. مال
 5. فرزند
 6. علم
 7. زیادی در مال و دین

دیدن چشم در عالم خواب

 • لوک اویتنهاو 

اگر فردی در خواب ببیند که چشم ندارد بیانگر این می باشد که ایده های وی بر باد می رود.
اگر فردی در خواب ببیند که چشم هایش کم سو شده است بیانگر این می باشد که ضرر و زیان می کند.
تعبیر خواب چشم آبی بیانگر عشق سوزان برای بیننده خواب است.

 • آنلی بیتون 

اگر فردی در خواب ببیند که یکی از چشم هایش را از دست داده یا چشم های وی درد می کند بیانگر این است که دردسر یا سختی در انتظار خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب چشمان آبی ببیند بیانگر ناتوانی در انجام هر کار و نقشه ای برای وی می باشد.
دیدن زنی با چشم های آبی و موهای تیره که دارای بینی سربالا و باریکی است در عالم رویا بیانگر این می باشد که خواب بیننده مقام قهرمانی خود را در مسابقه ای از دست می دهد.
تعبیر خواب چشم قهوه ای بیانگر خیانت و فریب برای خواب ببینده است.

تعبیر دیدن چشم در عالم رویا
دیدن زنی با چشم های قهوه ای در عالم رویا بیانگر این می باشد که خواب بیننده خود را گرفتار معامله ای خطرناک می کند.
دیدن یک چشم در عالم رویا بیانگر این می باشد که بیننده خواب از دسیسه ای پنهانی که برای از بین بردن شادمانی و ثروت وی چیده شده است آگاه می شود.
اگر فردی در خواب فقط یک چشم ببیند بیانگر این است که دشمنانش در جستجوی فرصتی برای لطمه زدن به وی خواهند بود.
دیدن مردی یک چشم در عالم رویا بیانگر این است که خواب بیننده به دامی گرفتار می شود که در آن هنگام هر چیزی در نظر وی بی اهمیت خواهد بود.
اگر فردی در عالم رویا موجودات یک چشمی را ببیند نشانه این است که نقشه هایی علیه بیننده خواب برای وی کشیده می شوند.

تعبیر دیدن چشم در عالم خواب

 • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی در عالم رویا ببیند که چشم هایش ضعیف است بیانگر این می باشد که خواب بیننده در ظاهر و باطن دورو و منافق می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که بر تنش چشم هایش زیادی دارد و همه چیزها را به کمال می بیند بیانگر زیادتی صلاح بیننده خواب در دین و به جا آوردن سنت و فرائض شریعت او است.

 • جابر مغربی 

اگر فردی در خواب ببیند که در پیشانی اش چشم های زیادی دارد بیانگر این است که وی را مصالح خود پنداری زیادی می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که هر دو چشم هایش آماسیده است به صورتی که باز نمی شوند بیانگر این می باشد که با مردی مخالف صحبت خواهد کرد.
اگر فردی در خواب نور چشمش را ضعیف ببیند بیانگر این است که از دین بی بهره خواهد بود.
اگر فردی در خواب ببیند که به یکی از چشم های او آفت رسید بیانگر این می باشد که به فرزندان خواب بیننده آفت می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که از چشم های او خون می ریزد بیانگر این می باشد که از جهت فرزند غمی به وی می رسد یا مال او دچار آسیب می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که در میان روی چشم هایش چشم دیگری وجود دارد بیانگر این می باشد که بر زیان بیننده خواب سخنی ناروا در باب دیدن زده می شود.

تعبیر دیدن چشم در عالم رویا

 • لیلا برایت 

اگر فردی در خواب ببیند که یک چشم دارد بیانگر این می باشد که خواب بیننده دچار مشکلات زیادی می شود.

 • مطیعی تهرانی 

دیدن چشم اضافی در عالم رویا بیانگر دلبستگی خواب بیننده به دنیا و مال دنیا است که این دلبستگی پسندیده نمی باشد.

دیدن چشم آبی در عالم رویا

در این مطلب تعبیر خواب چشم از دیدگاه معبران مشهور را مطالعه کردید که امیدواریم از مطالعه این مطلب تعبیر خواب نهایت بهره را ببرید و بتوانید خواب خود را با توجه به مطالب ذکر شده به راحتی تفسیر نمایید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.