دسته ها
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

تعبیر خواب برهنه بودن چیست؟ و عریان شدن در خواب چه معنایی دارد؟

 • ندا خوشرو
 • ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
 • ۰

در این مطلب تعبیر خواب برهنه بودن از دیدگاه معبران اسلامی و غربی را مشاهده خواهید کرد که امیدواریم این مطلب تعبیر خواب مورد توجه تان قرار بگیرد.

تعبیر خواب برهنه بودن بیانگر ورود خواب بیننده به شغلی جدید یا ترس بیننده خواب از دیدن خودش توسط دیگران می باشد و در این باره معبران اسلامی و غربی تعابیر زیادی را ذکر کرده اند که شما می توانید با توجه به جزئیاتی که در عالم رویا مشاهده کرده اید خواب خود را تفسیر و تعبیر نمایید. 

تعبیر خواب برهنه بودن از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی

دیدن فعالیت های مختلف نظیر رقصیدن و ظرف شستن و توبه کردن و … در عالم خواب می توانند دارای تعابیری متفاوت باشند که روی زندگی خواب بیننده در عالم بیداری تاثیرگذار هستند. در مطالب قبلی تعبیر خواب رقصیدن و تعبیر خواب ظرف شستن و تعبیر خواب توبه کردن را مشاهده کردید در ادامه این مطلب تعبیر خواب برهنه بودن را مطالعه خواهید کرد.

تعبیر دیدن برهنگی در عالم خواب

تعبیر دیدن خواب برهنه بودن از دیدگاه معبران غربی

 • معبرین غربی 

اگر فردی در عالم خواب ببیند که لخت و بدون لباس می باشد نشانه این است که رازهای وی در حال فاش شدن هستند و بیننده خواب باید مراقب باشد که با چه افرادی درد و دل می کند و نباید اسرار زندگی اش را برای هر کسی بازگو نماید زیرا برخی از افراد از این اطلاعات ممکن است در جهت صدمه زدن به خواب بیننده استفاده کنند.
اگر فردی در عالم خواب ببیند که افراد دیگر و مردمی که می شناسد لخت هستند بیننده خواب باید مراقب بعضی از افراد در زندگی اش باشد و از طرفی دیگر مراقب برخی چیزها در زندگی اش نیز باشد زیرا این موارد می توانند برای وی شادی به ارمغان بیاورند.
تعبیر خواب برهنه بودن دیگران می تواند نشانه این باشد که افراد یا چیزهایی از کنار شما می روند و دست های شما را خالی می گذارند بنابراین بهتر است بیننده خواب قبل از اینکه دیر شود به افراد و چیزهای مهم زندگی اش اهمیت دهد و مراقب آن ها نیز باشد.

 • آنلی بیتون 

تعبیر برهنه بودن در خواب نشانه این است که خواب بیننده به اعمال رسوایی آوری تن می دهد.
اگر فردی دیگران را در خواب عریان ببیند بیانگر این است که افرادی مکار خواب بیننده را تشویق خواهند کرد تا وظایف اصلی خودش را از یاد ببرد.
اگر فردی در عالم خواب به صورت ناگهانی متوجه شود که برهنه است و بکوشد با چیزی خودش را بپوشاند بیانگر این است که از عادت های ناپسند و لذت های نامشروع دست می کشد.

 • کتاب سرزمین رویاها 

اگر زنی در خواب ببیند که برهنه می باشد نشانه ناکامی از همه طرف است.
اگر فردی در خواب زن زیبایی را برهنه ببیند نشانه این می باشد که پول خوبی را بدست می آورد.
اگر فردی در خواب زنی با ظاهری معمولی را برهنه ببیند بیانگر این می باشد که ایده ها و نقشه های بزرگی در سر دارد.
اگر فردی در خواب زنی با ظاهر زشت را برهنه ببیند بیانگر این است که خواسته های وی برآورده نخواهند شد.
اگر فردی در خواب دختر جوان و زیبایی را برهنه ببیند بیانگر خودخواهی و تکبر است.
اگر فردی در خواب ببیند که زنش برهنه است بیانگر این می باشد که اعضای فامیل درباره بیننده خواب حرف خواهند زد.

تعبیر خواب برهنگی

 • آرون گروپس

تعبیر خواب برهنه بودن تعدادی زن بیانگر این می باشد که مردم نظر بلندی روی بیننده خواب دارند.
اگر فردی مردان و زنان لخت را به اتفاق با یکدیگر ببیند نشانه این است که خواب بیننده شخصی باوقار و نجیب می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که تعدادی فرد برهنه در حال دویدن هستند بیانگر این می باشد که ایده هایش را از دست می دهد.
اگر فردی در خواب ببیند که با شخصی برهنه خوابیده است بیانگر پریشانی و تشویش برای وی است.
اگر فردی در خواب ببیند که با زنی برهنه در محلی دور از خانه اش خوابیده است کسی به وی آزار می رساند.

تعبیر خواب برهنه بودن

تعبیر دیدن خواب برهنه بودن از دیدگاه معبران اسلامی

 • امام صادق 

تعبیر دیدن برهنه بودن در عالم خواب برای مرد صالح بیانگر خوبی و خیر است و برای مرد مفسد بیانگر کردار بد و رسوایی می باشد.

 • ابن سیرین 

اگر فردی در خواب ببیند که برهنه است و از مردم خجالت می کشد و قصد رفتن به مکه را نیز دارد اگر مردی عفیفی باشد گناهان وی بخشیده می شود و اگر مردی صالح و درستکاری نباشد تعبیر خواب وی نیکو نمی باشد.

تعبیر خواب برهنه شدن

 • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی در عالم رویا مشاهده کند که برهنه است و در طلب دنیا و مادیات نیز می باشد نشانه غم و اندوه برای خواب بیننده می باشد.
اگر فردی در عالم خواب ببیند که به خاطر بیماری برهنه شده است به زودی از دنیا می رود.
اگر فردی در خواب ببیند که برهنه و جنب شده است بیانگر این می باشد که در کارش دچار حیرت و سرگردانی و عجز می شود.

 • اسماعیل بن اشعث 

اگر فردی در خواب ببیند که برهنه شده و لباسش را از دست داده یا از بدنش درآورده اند بیانگر این است که قدر و منزلت بیننده خواب کم می شود و وی دچار خواری و حقارت خواهد شد.

 • مطیعی تهرانی 

اگر فردی در عالم خواب خودش را برهنه ببیند دیگران او را همان گونه که هست می شناسند.
اگر فردی در عالم خواب برهنه باشد و لباس بپوشد از گزندی در امان خواهد ماند.
اگر در حین برهنگی فردی به خواب بیننده لباس بپوشاند یا خودش لباس بپوشد به کمک فردی از رسوایی نجات پیدا می کند.
تعبیر خواب برهنه بودن دیگران نشانه آگاهی پیدا کردن از شخصیت نهانی آن ها می باشد.
اگر فردی در خواب خودش را برهنه ببیند ولی عورتش پوشیده باشد بیانگر این است که از چیزی که می ترسد فاش می شود ولی رسوایی برای وی به بار نمی آید.

تعبیر برهنه بودن در عالم خواب

در این مطلب تعبیر برهنه بودن در خواب را پیش رو داشتید که امیدواریم با کمک این مطلب تعبیر خواب بتوانید خوابی را که دیده اید به راحتی تفسیر و تعبیر نمایید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *