دسته ها
جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸

تعبیر خواب زالو از دیدگاه چند تعبیرگر مشهور ایرانی و غربی

 • ندا خوشرو
 • ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
 • ۰

در این مطلب تعبیر خواب زالو از دیدگاه معبرین غربی و اسلامی را مطالعه خواهید کرد که امیدواریم این مطلب تعبیر خواب مورد توجه تان قرار بگیرد.

تعبیر خواب زالو از دیدگاه معبرین غربی نشانه این است که در زندگی بیننده خواب منبعی وجود دارد که باعث خارج شدن و تخلیه انرژی و قدرت وی می شود همچنین دیدن این خواب می تواند بیانگر مردم و احساس ها و عادات منفی آن ها باشد که این عوامل باعث از بین رفتن شادی و انرژی آن ها می شود. 

تعبیر خواب زالو چیست؟

دیدن خواب پرندگان و حشرات و حیوانات از انواع خواب های معمول است که هر یک از این خواب ها دارای تعابیری خاص می باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب موش و تعبیر خواب لاک پشت و تعبیر خواب مارمولک را مشاهده کردید در ادامه این مطلب تعبیر خواب زالو را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

تعبیر دیدن زالو در عالم رویا

 • ایران پنل
 • بیماری تنفسی

دیدن زالو در عالم خواب از دیدگاه معبران مختلف دارای چه تعبیری است ؟

 • معبرین غربی 

زالو از انواع موجوداتی است که خون را می مکد بنابراین اگر شما در خواب زالو را مشاهده کنید باید ببینید که چه چیزی در زندگی تان باعث شده است که این خواب را ببینید.
تعبیر خواب زالو نشانه تفکرها و عادات و عواطف منفی است و از آنجایی که اغلب افراد از زالو برای درمان استفاده می کنند دیدن آن می تواند در خواب بیانگر راه هایی برای رفع احساس های منفی در زندگی بیداری بیننده خواب باشد.
اگر فردی در عالم رویا ببیند که همه بدن وی را زالو فرا گرفته است نشانه خوشحال نبودن او از ظاهرش است همچنین ممکن است خواب بیننده احساس کند که در کاری که انجام داده است مقصر می باشد همچنین دیدن این خواب بیانگر خرابکاری به واسطه رفتار بیننده خواب می باشد.

 • محمد بن سیرین 

دیدن زالو در خواب نشانه دشمن طماع می باشد و اگر فردی در خواب ببیند که زالو خون از اندام وی می مکد بیانگر این است که دشمن بر وی خیره می شود و به اندازه آن خونی که خورده است مال وی نقصان می گردد.
اگر فردی در خواب زالو را از اندام خود جدا کند و بکشد نشانه این است که بر دشمن پیروز می شود.

تعبیر دیدن زالو در عالم رویا

 • ابراهیم کرمانی 

دیدن زالو در خواب بیانگر عیالی است که مال و اموال دیگران را می خورد.
اگر فردی در خواب ببیند که زالوهای زیادی روی او جمع شده اند و خونش را می مکند بیانگر این است که به قدر خونی که از وی نقصان شده است غمگین می شود.

 • جابر مغربی 

اگر فردی در خواب ببیند که زالو روی اندام وی است و اندامش را نمی مکد و گزندی به وی نمی رساند نشانه این است که از دشمن هیچگونه آسیبی به وی نمی رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که زالویی در گلوی او است بیانگر این می باشد که دشمن در خانه وی است و به قدر ضرری که از زالو به بیننده خواب رسیده است از دشمن ضرر می بیند.

دیدن زالو در عالم رویا دارای چه تعبیری است ؟

 • منوچهر مطیعی 

دیدن زالو در خواب نشانه دشمنی است که به بیننده خواب بدجوری پیله می کند و از وی دست بردار نیست.
دیدن خواب زالو نشانه خوبی نیست مخصوصا اگر زالو سیاه باشد و در عالم خواب مشاهده کنید که به گلویتان چسبیده است.
اگر فردی در خواب ببیند که زالویی به شکم وی چسبیده است نشانه این است که همسرش با او دشمنی می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که زالویی به دست هایش چسبیده نشانه این است که فرزند یا برادرش به وی آسیب می رسانند.
اگر شما در خواب مشاهده کنید که زالویی به چشم هایتان چسبیده است فرزند دخترتان به شما بد خواهد کرد.
اگر فردی در خواب مشاهده کند که زالویی به پشت وی چسبیده است از جانب دوستانش زیان می بیند.
اگر شما در خواب ببینید که زالویی در دهان تان است خودتان با خود دشمن می شوید.

دیدن زالو در عالم خواب

 • آنلی بیتون 

تعبیر خواب زالو نشانه این است که دشمنانتان منافع شما را صاحب می شوند.
دیدن زالوهای زیاد در عالم خواب بیانگر موفقیت و شادمانی در زندگی بیننده خواب و رفتن به سفرهای لذت بخش برای وی است.
اگر فردی در خواب ببیند که برای درمان به تنش زالو انداخته بیانگر این است که یکی از اعضای خانواده اش دچار بیماری دردناکی می شود.
اگر فردی در عالم خواب ببیند که بر تن افراد دیگر زالو می اندازد نشانه این است که دوستانش برای وی دردسری را فراهم می کنند.
اگر فردی در خواب ببیند که زالو او را گاز می گیرد بیانگر این است که در مکان های غیر منتظره خطر جدی او را تهدید می کند.

 • لیلا برایت 

تعبیر خواب زالو نشانه این است که سلامتی خواب بیننده در خطر می باشد.

تعبیر دیدن زالو در خواب

در این مطلب تعبیر دیدن زالو در خواب از دیدگاه معبران مشهور و معروف را پیش رو داشتید که امیدواریم از مطالعه این مطلب تعبیر خواب نهایت بهره را ببرید و بتوانید با توجه به جزئیاتی که در عالم خواب مشاهده کرده اید خوابی را که دیده اید تفسیر و تعبیر نمایید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.