دسته ها
یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱

تعبیر خواب رقصیدن، پایکوبی و انجام حرکات موزون چیست؟

 • ندا خوشرو
 • ۱۲ دی ۱۳۹۷
 • ۰

در این مطلب تعبیر خواب رقصیدن و تعبیر خواب رقص باله و تعبیر خواب رقص کودکان و زنان و مردان و … را از دیدگاه معبران غربی و اسلامی مطالعه خواهید کرد.

تعبیر خواب رقصیدن از دیدگاه معبران غربی نشانه رهایی از محدودیت ها و سپری کردن اوقات خوش برای خواب بیننده است ولی معبران اسلامی نظیر امام صادق و ابن سیرین تعبیر رقصیدن در خواب را بیانگر غم و اندوه برای خواب بیننده دانسته اند. 

تعبیر خواب رقصیدن از دیدگاه معبران معروف

اغلب افراد ممکن است در خواب فعالیت های روزمره و تفریحات را ببیند که هر یک از این خواب ها دارای تعابیری خاص برای خواب بیننده می باشند. در مطلب قبلی تعبیر خواب حمام و تعبیر خواب اسباب کشی و تعبیر خواب لباس عروس را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر دیدن رقص در خواب را پیش رو خواهید داشت.

تعبیر خواب رقصیدن

 • بلیط کیش
 • تصفیه آب خانگی

دیدن رقصیدن در خواب دارای چه تعبیری است ؟

 • کارل گوستا یونگ 
اگر فردی در خواب ببیند که می رقصد نشانه این است که از هر گونه محدودیتی رها می شود و زندگی خواب بیننده نیز در هماهنگی و تعادل می باشد.
دیدن خواب رقصیدن بیانگر شادی و سپاس گذاری و تمایلات جسمی نیز می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که با فردی دیگر می رقصد بیانگر اتحاد و صمیمیت از جنبه های زنانه و مردانه وی است.
اگر فردی در خواب ببیند که فرد دیگری از وی درخواست رقص می کند نشانه این است که بیننده خواب پیرو است.
اگر شما در خواب ببینید که رهبر رقص هستید نشانه این است که کنترل زندگی شخصی تان را در دست دارید.
اگر شما در خواب ببینید که با شریک قبلی تان می رقصید نشانه این است که وی را همانگونه که هست به صورت کامل پذیرفته اید.
اگر فردی در خواب ببیند که در رقص شرکت می کند بیانگر این است که بیننده خواب برای رسیدن به شادی تلاش می کند.
تعبیر خواب رقصیدن کودکان بیانگر خانه ای شاد برای خواب بیننده است.
تعبیر خواب رقص آیینی نشانه این است که خواب بیننده نیاز دارد روح و جانش در ارتباط و تماس باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که در کلاس رقص می باشد بیانگر این است که خواب بیننده نیاز دارد خودش را رها سازد.
 • محمد بن سیرین 

تعبیر خواب رقصیدن بیانگر اندوه و غم برای خواب بیننده است.

 • امام جعفر صادق 

تعبیر رقصیدن در خواب از دیدگاه امام صادق بر سه وجه زیر است :

 1. غم
 2. اندوه
 3. مصیبت

تعبیر خواب رقص در خواب از دیدگاه معبران اسلامی و غربی

 • منوچهر مطیعی تهرانی 
تعبیر خواب رقص اگر به معنای پای کوبی باشد خوب نیست.
اگر فردی در خواب ببیند که در حال رقصیدن است و فقط دست های وی حرکت می کنند بیانگر خواست و طلب و نیاز خواب بیننده نسبت به دیگران است که این احساس نیاز شدید نیز می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که می رقصد و دیگران برای وی دست می زنند بیانگر این است که خواب بیننده دچار بلا و مصیبت می شود و افرادی که در خواب برای وی دست می زنند در غم او اندوهگین خواهند شد.
اگر فردی در خواب ببیند که به صورت ایستاده یا نشسته و فقط با حرکت دست می رقصد بیانگر این است که به افراد دیگر نیازمند می شود و اگر خواب بیننده مشاهده کند که در حین رقصیدن جست و خیز می کند بیانگر این است که گرفتار مصیبت و بلا و غم می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که به صورت ایستاده یا نشسته دست هایش را به عنوان رقصیدن می جنباند وامدار و نیازمند خواهد شد.
اگر فردی در خواب مشاهده کند که مردم به صورت دسته جمعی می رقصند غم و اندوهی عمومی به وجود می آید که این اندوه و غم شامل حال همه افرادی می شود که در حال رقصیدن می باشند.
اگر زنی در خواب ببیند که در حال رقصیدن است بی آبرویی و رسوایی و بدنامی شامل حال وی می شود و اگر زنی در خواب ببیند که می رقصد انگشت نما و بدنام خواهد شد و اسم او بر سر زبان ها می افتد و مردم پشت سرش حرف های بدی می زنند.
 • یوسف نبی 
تعبیر خواب رقصیدن و شنیدن آواز طبور و چنگ و نظیر این موارد در خواب بیانگر ایمنی و تندرستی برای خواب بیننده است.
تعبیر خواب رقص کودکان
 • آنلی بیتون 

اگر فرد متاهلی در خواب مشاهده کند که کودکان در حال پایکوبی و رقصیدن هستند بیانگر این است که وی صاحب خانه ای پر از نشاط با فرزندانی مطیع می شود.
اگر فرد جوانی در خواب ببیند که کودکان در حال رقصیدن و پایکوبی هستند بیانگر وظایفی اندک و لذت های زیاد برای بیننده خواب است.
اگر فردی در خواب ببیند که سالمندها در حال رقصیدن هستند بیانگر چشم اندازی بهتر در آینده وی است.
اگر فردی در خواب ببیند که در حال رقصیدن و پایکوبی است نشانه بوجود آمدن خوشبختی غیره منتظره برای وی است.
اگر فردی در خواب ببیند که به همراه گروهی در حال رقصیدن می باشد نشانه این است که بیننده خواب سرگرم تفریحات دلپذیر و سالم خواهد شد.
تعبیر خواب رقصیدن به آهستگی نشانه این است که خواب بیننده به همراه دوستان صمیمی اش از زندگی لذت می برد.
اگر فردی در خواب ببیند که دیگران به آهستگی می رقصند بیانگر این است که تفاهم و سعادت همیشه در محیط خانوادگی وی پابرجاست.

 • مبل و میز
 • چکاد بام

تعبیر مشاهده رقص در خواب

 • معبرین غربی 

اگر فردی در خواب ببیند که به همراه مرده ای می رقصد بیانگر سرنوشت وی است که روزی می میرد.
اگر فردی در خواب ببیند که با یکی از اعضای خانواده اش که فوت شده در حال رقصیدن می باشد بیانگر این است که خواب بیننده برای فرد فوت شده دلتنگی فراوانی پیدا می کند.

 • لوک اوینتهاو 

اگر فردی در خواب جسد رقصانی را مشاهده کند بیانگر رسیدن ارثیه کلان به خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب مشاهده کند که معلم رقص شده بیانگر این است که بیننده خواب از خوشگذرانی خوشش می آید.
تعبیر خواب رقصیدن در سالن خالی بیانگر شادی برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که در سالن زیبایی در حال رقصیدن می باشد بیانگر این است که بیننده خواب رفتارهایی سبکسرانه دارد.
اگر شما در خواب مشاهده کنید که با یک فرد جذاب در حال رقصیدن هستید نشانه این است که دچار حسادت می شوید.
اگر فردی در خواب ببیند که در میان عده ای از افراد ناشناس در حال رقصیدن است نشانه رسیدن غم و اندوه به وی است.
اگر فردی در خواب ببیند که در حال یادگیری رقص به دیگران می باشد نشانه این است که عاشق می شود.
اگر فردی در خواب مشاهده کند که در حین رقصیدن می افتد نشانه این است که باید احساسات خودش را کنترل کند.

 تعبیر خواب رقصیدن

 • سرزمین رویاها 

اگر زنی در خواب رقص باله ببیند بیانگر این است که دچار دردسر و ناامیدی می شود.
اگر زن جوانی در خواب رقص باله ببیند بیانگر این است که وی در عشق وفادار نیست.
اگر مردی در خواب رقص باله ببیند بیانگر این است که در کارهایش شکست می خورد.
اگر زنی بیوه در خواب رقص باله ببیند نشانه این است که به زودی با مردی بسیار ثروتمند ازدواج می کند.

تعبیر دیدن رقص در خواب

در این مطلب تعبیر خواب رقصیدن را پیش رو داشتید که امیدواریم از مطالعه این مطلب تعبیر خواب نهایت بهره را ببرید و بتوانید با توجه به جزئیاتی که در خواب مشاهده کرده اید خواب خود را به راحتی تفسیر نمایید.

منبع : آرگا


مطالب مرتبط
مطالب داغ
همچنین ببینید
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.