دسته ها
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

 تعبیر خواب خروس از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی چیست؟

 • ندا خوشرو
 • ۲۴ آبان ۱۳۹۷
 • ۰

در این مطلب تعبیر خواب خروس از دیدگاه معبران معتبر و مشهور اسلامی و غربی را برای شما همراهان عزیز و همیشگی مجله آرگا گردآوری کرده ایم.

تعبیر خواب خروس از دیدگاه معبران اسلامی نشانه ابلاغ خبری خوش و نیکو برای خواب بیننده است و برای دیدن این خواب تعبیرهای مختلفی بیان شده است که شما می توانید با توجه به خوابی که دیده اید آن را تفسیر و تعبیر کنید.

تعبیر خواب خروس چیست؟

دیدن خواب حیوانات و پرندگان از انواع خواب های معمولی است که ممکن است هر فردی در طول عمر خود یکبار یا بیشتر این خواب ها را ببیند. در مطالب قبلی تعبیر خواب کلاغ و تعبیر خواب پرنده و تعبیر خواب طوطی را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر دیدن خروس در خواب را پیش رو خواهید داشت که امیدواریم این مطلب مورد توجه تان قرار بگیرد.

 تعبیر خواب خروس

دیدن خروس در خواب دارای چه تعبیری است ؟

 • کارل گوستا یونگ 

دیدن خروس در خواب نشانه مردانگی و شجاعت و غرور و گستاخی و تکبر است و دیدن این خواب همچنین بیانگر این است که شما یا کسی با کمترین میزان توجه به اطرافیان خودنمایی می کنید.
تعبیر دیگر خواب خروس بیانگر روی غیر عادی بودن یا شوخ طبیعی خواب بیننده است.
دیدن خروسی که در خواب جنگ می کند نشانه این است که خواب بیننده درگیر رقابتی تلخ می شود.
تعبیر خواب شنیدن صدای خروس نشانه خودستایی و رجزخوانی است.

 • منوچهر مطیعی تهرانی 

تعبیر خواب خروس نیکو است و اگر فردی در خواب خروس ببیند به وی خبری خوش از بعد مادی یا معنوی می رسد.

 • محمد بن سیرین 

اگر فردی در خواب ببیند که خروسی دارد که از آن اوست نشانه این است که مرد عجمی که بنده اوست قهر کند.
اگر فردی در خواب ببیند خروسی را می کشد نشانه این است که بر بنده ای ظفر می یابد.
اگر فردی در خواب ببیند که با خروسی جنگ می کند و از خروس به وی گزند می رسد نشانه این است که مرد عجمی به وی گزند می رساند.
اگر فردی در خواب ببیند که خروسی روی او می جست نشانه این است که به وی از فردی غم و اندوه می رسد.
اگر فردی در خواب بانک خروس بشنود نشانه این است که راه نیکی و خیرات را برمی گزیند.

دیدن خروس در خواب دارای چه تعبیری است ؟

 • جابر مغربی 

اگر فردی در خواب ببیند که خروسی دارد نشانه این است که او را پسری آید یا با مردی وی را صحبت می افتد.
اگر فردی در خواب ببیند که خروسی پیدا کرده و آن را می کشد نشانه این است که بر موذن یا مهتری دست پیدا می کند و او را قهر کند.

 • امام صادق 

اگر فردی در خواب ببیند که خروسی پیدا کرده است نشانه این است که بر مهترزاده ای از اصل خودش دست پیدا می کند و بر او غلبه می کند.

 • لوک اویتنهاو 

تعبیر دیدن خروس در خواب نشانه این است که اطرافیان تان به شما شک خواهند کرد.
شنیدن آوای خروس در خواب نشانه این است که دیگران به شما به عنوان یک دوست نگاه می کنند.

تعبیر دیدن خروس در خواب از دیدگاه تعبیر گران مختلف

 • یوسف نبی 

دیدن خروس در خواب نشانه نعمت زیاد است.

 • لیلا برایت 

اگر فردی در خواب ببیند خروسی روی تخم خوابیده است نشانه ضرر و زیان وی است.
اگر فردی در خواب خروسی را با مرغی ببیند نشانه این است که به جنس مخالف علاقه مند است.
دیدن خروس اخته در خواب نشانه این است که خواب بیننده از انجام کارهای زیاد خسته شده است.

 • منوچهر مطیعی تهرانی

کشتن خروس و گم کردن آن در خواب دارای تعبیر خوبی نیست و هر فردی این خواب را ببیند زیان می بیند و خسارتی را باید تحمل کند.
خوردن گوشت خروس در خواب دارای تعبیری نیکو است.
تعبیر خواب خروس رنگی نشانه تردید است و تعبیر دیدن خواب خروس سفید نشانه روشنی بخت و شادی است.

تعبیر دیدن خروس سفید در خواب

 • آنلی بیتون 

تعبیر خواب جنگ خروس ها بیانگر این است که در اثر اختلاف و دعوا خواب بیننده خانواده خود را ترک می کند.
تعبیر بانگ خروس در خواب به هنگام سپیده دم بیانگر این است که خواب بیننده به زودی ازدواج می کند و صاحب خانه ای مجلل می شود.
تعبیر خواب بانگ خروس نشانه این است که علتی برای ناامیدی و گریستن خواب بیننده وجود دارد.
تعبیر خواب خروس وحشی نشانه این است که خواب بیننده به ثروت اندک خود خرسند و قانع است.
دیدن خروسی وحشی و بیمار در خواب نشانه این است که خواب بیننده در معرض طوفان هایی سرد و سخت قرار می گیرد و به وی زیان می رسد.

تعبیر دیدن خروس رنگی در خواب

در این مطلب با تعبیر دیدن خروس در خواب آشنا خواهید شد که امیدواریم با توجه به تعبیرات ذکر شده بتوانید با تعبیر خوابی که دیده اید آشنا شوید.

منبع : آرگا

مطالب مرتبط
مطالب داغ
مطالب پیشنهادی
مشاهده دیدگاه های این مطلب
دیدگاه های مطلب
۰ دیدگاه برای این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.