• مصطفی کیایی کارگردان جوانی است که در چند سال اخیر در سینما خوش درخشیده است. همکاری او با برادرش در مقام کارگردان و بازیگر نقطه قوت کارنامه کاری ...

    • فاطمه میرزایی
    • ۱۷ تیر ۱۳۹۷