• دوران بارداری یکی از دوران پر خطر برای مادر و جنین محسوب می شود، از این رو یکی از شاخص های مهم در همه جوامع، شاخص مرگ و میر زنان باردار می باشد که ...

    • سمیرا غلامحسینی
    • ۲۶ مرداد ۱۳۹۴