• شما می توانید از بین این مدل موهای شیک ، مدل مویی را انتخاب کنید که با چهره و صورت شما تناسب داشته باشد و از آرایشگرتان بخواهید این مدل را برای ...

    • مرضیه شاکری
    • ۱۴ مرداد ۱۳۹۴