• تصویر زیر نلی دختر محمدعلی کشاورز را در کنار پدرش نشان می دهد، برای این بازیگر و دختر محترم شان آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. ...

    • یلدا محمدی
    • ۶ مهر ۱۳۹۶