• رایان شجریان فرزند کوچک محمدرضا شجریان عکسی جدید از پدرش را در صفحه خود قرار داد. گفتنی است که استاد شجریان در حال حاضر در ایران به سر می برد. ...

    • بهاره سلطانی
    • ۱۱ خرداد ۱۳۹۶