• بیشتر افراد تمایل به استفاده از خودروهای سفارشی و ممتاز برای خود دارند. اخیراً یک کلکسیونر از مشتریان فراری برای سفارش مدل کانورتیبل SP3JC بر ...

    • مرضیه نوروزیان
    • ۱۵ آذر ۱۳۹۷