• علاقه و محبت و به طور کلی دوست داشتن هر چیزی و به ویژه هر شخصی که در زندگیمان قدم می گذارد به مراتب مهمتر از آن چیزیست که اصلا در زندگیمان وجود ...

    • مرضیه شاکری
    • ۱۵ مرداد ۱۳۹۴