قانون جذب را قانون انتزاعی دانسته اند که به آنچه که انسان در ذهنش به تصویر می کشد تا به مرحله ی اجرا درآورد گفته می شود. هرچه تمرکز بر تفکرات مثبت بیشتر باشند به همان میزان اتفاقات خوشایند برای انسان رقم خواهد خورد.

 قانون جذب از قوانین انتزاعی می باشد و آن چه را که در ذهن انسان مثبت یا منفی، خوب یا بد تصور می شود ، در دنیای واقعی هم اتفاق خواهد یافت. اتفاق زودهنگام یک موضوع که در ذهن انسان است وابسته به قدرت تمرکز بر روی آن موضوع خاص و وضوح تصویر آن در ذهن انسان است. هرچه خواسته ها و آرزوهای موجود در ذهن خود را باور کنید آن را بسیار زود در واقعیت لمس خواهید کرد. به طور کلی می توان اذعان کرد که قانون جذب بیانگر آن است که بر هرچه تفکر و تمرکز داشته باشید، همان می شود.

ده راز قانون جذب را بدانیم

در عالم هستی برای قانون جذب اندازه معنایی ندارد. جذب چیزهای بزرگ با جذب چیزهای کوچک با هم تفاوتی ندارند و هر دو قابل دستیابی هستند. می توان ادعا کرد قانون اول قانون ارتعاش است و قانون دوم، قانون جذب . هر چه از انرژی ساخته شده باشد شبیه خود را جذب خواهد کرد.

قانون جذب

 قانون اول : برای جذب شادی و خوشبختی ، خود را با کائنات هماهنگ کنید.

در عالم کائنات واکنش ها و پاسخ هایی در مقابل افکار و رفتار فرد بروز داده می شود. هر چه به چیزهای مثبت تفکر شود و کارهای خوب انجام داده شود کائنات نیز همان ها را جواب می دهند.

قانون دوم : قلمروی تفکر و اندیشه ی خود را گسترش دهید.

قلمروی قوه ی تفکر انسان بیکران و نامتناهی است . نه تنها نباید آن را محدود کنیم بلکه باید دامنه تفکرمان را گسترش و پرورش دهیم و به آن احترام بگذاریم . این اندیشه و تفکر آدمی است که انسان را به موفقیت و احساسات شاد و آرامش بخش می رساند.

قانون سوم : داستان و شیوه ی زنگی خویش را تغییر دهید.

 سعی کنید داستان زندگی خود را تغییر و تحول دهید. واقعیت زندگی انسان و کائنات محدودیتی ندارند، پس می توان زندگی خود را به آنچه که در آرزوهایمان مانده تغییر داد.

قانون چهارم : باور به بینهایتی و نامحدودی در همه چیز را داشته باشید.

یکی از اصلی ترین نکات قانون جذب این است که وفور و فراوانی همه چیز را درک کنید و به آن ایمان داشته باشیم تا در زندگی تان تجلی پیدا کند.

حتما بخوانید:  راه های موفقیت در زندگی را بهتر بشناسیم

قانون پنجم : در پاره ای از موضوعات که خوشایند شما نیست از خود مقاومت نشان ندهید.

تمرکز بر روی موضوعی خاص باعث اتفاق آن می شود و زمانی که چیزی در شما ناراحتی به وجودمی آورد مدام در برابرش مقاومت کنید جواب معکوس خواهد داد و همان به وقوع می پیوندد.

قانون ششم : نگذارید اتفاقات اطراف ، نگرش و تفکر شما را تسخیر کنند.

بعضی اوقات دیدن سانحه و حوادث دلخراش و جنایت انسان را مدام به تفکر درباره آن ها وادار می کند و قدرت جذب همان ها را برای فرد به واقعیت تبدیل می کند.

قانون هفتم : با نا امیدی مبارزه کنید.

 نا امیدی و یاس امواج منفی و مخرب را به خود جذب می کنند و باعث وقوع اتفاقات ناخوشایند خواهند شد بیشتر حال و هوای روح را آزرده می کنند.

قانون هشتم : به احساسات خود اعتماد کنید و آن را سرکوب نکنید.

در زمان تصمیم گیری به احساسات و عواطف خود اعتماد کنید و یقین داشته باشید بهترین تصمیم گیری را کرده اید. نباید فقط عقل را مسئول در تصمیم گیری دانست و احساسات را هم باید دخیل کرد.

قانون نهم : در طول روز زمانی را برای تقویت افکار مثبت اختصاص دهید.

 تمرین و تقویت اندیشه های مثبت و سازنده انسان را طوری بار می آورد که تفکر و اندیشه ی مثبت در انسان نهادینه می شود و به همه ی مسائل از روی خوش بینی نگاه می کند.

قانون دهم : یقین داشته باشید که با جذب موفقیت ، موفقیت دیگران محدود نخواهد شد.

هرکس مسئول قانون جذب خودش است بدون اینکه لطمه ای به دیگران وارد کند. و یا برعکس این موضوع جذب موفقیت دیگران تاثیری بر عملکرد قانون جذب شما نخواهد داشت.

قانون جذب اصل آفرینش جهان است. با تقویت قانون جذب خوشبختی و آرامش و زندگی شاد و با نشاط و پر از امیدواری همگان خواهند داشت. اتفاقات جهان در تسخیر قدرت کائنات و تفکرات انسان هاست. نکته ی کلیدی در قانون جذب این است که به هرچه فکر کنیم ، همان اتفاق می افتد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.