دوست خوب را از روی رفتار و اعمالش می توان شناخت .از ویژگی های یک دوست خوب می توان صداقت، مهربانی، عاقل و خردورز ، راز داری و پوشاننده عیوب را نام برد.

برای هر انسان داشتن یک دوست خوب و صمیمی از ضروریات است که در برقراری ارتباط و احساسات عاطفی با او واکنش مثبت نشان دهد و همراهش باشد. در ساختن شخصیت هر فرد عواملی دخیل هستند که یکی از آن ها هم نشینی و هم صحبتی با دوستان می باشد؛ لذا همه ی افراد باید ملاک ها و معیارهایی برای انتخاب دوست داشته باشند که نه تنها به شخصیت و جایگاه اجتماعی اش لطمه ای وارد نشود بلکه باعث پیشرفت و موفقیتش شود.

دوست خوب چه کسی است ؟

یکی از ویژگی های هر انسان تاثیرپذیری در برخورد با اطرافیانش می باشد. معاشرت با افرادی که در طول شبانه روز با آن ها در ارتباط هستید به صورت ناخودآگاه به تاثیرپذیری از آنان می انجامد و باعث تغییرات رفتاری در فرد می شود. دوست خوب می تواند این اثرگذاری ها را در جهت مثبت هدایت کند و باعث شود زندگی انسان آرام و با نشاط گردد.

دوست خوب

همه انسان ها تمایل دارند با افرادی که دارای ویژگی های خوب هستند، رابطه ی دوستی برقرار کنند. و به طور کلی این افراد دوستان زیادی دارند چراکه نه تنها از دیگران در رفتارهایشان تاثیر نمی پذیرند بلکه این تاثیرگذاری را در اطرافیانش دارند. به طور کلی دوست خوب دارای ویژگی ها و خصوصیاتی است که دانستنش ضروری و لازم می باشد.

خصوصیات دوست خوب :

* عاقل و با خرد باشد. انجام کارهایش از روی نادانی و بی خردی نباشد.همیشه تصمیمات درست و عقلانی می گیرند.

* خصلت دورویی و خیانت نداشته باشد و کسی نباشد که از حرف های خودتان روزی علیه خودتان استفاده کند.

* مهربان و دلسوزی در رفتار و عملش گویا و آشکار باشد. نسبت به ضعیفان ستمکار و ظالم نباشد.

* دایم عیوب دیگران را بازگو نکند و به دنبال نقاط ضعف دیگران نباشد.

* صداقت و راستگویی از ملاک های مهم یک دوست خوب است.

* راز داری هم یکی از نکات مهم در انتخاب دوست است و سخن چینی در درونش وجود نداشته باشد.

* وقت شناس و با نظم بودن خصلت زیبایی است که باید داشته باشد.

* یک دوست خوب زمانی چهره ی واقعی خود را نشان می دهد که شما در سختی و بیماری باشید ، به کمکتان بیاید و به دنبال حل مشکل و ناراحتیتان باشد.

دوست خوب و واقعی زمینه را برای موفقیت و پیروزی شما مهیا می کند و زمانی که به موفقیتی دست پیدا کردید به شما حسادت نمی کند و همراهتان خواهد ماند. و وجودش به شما آرامش خاطر خواهد داد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.