مراسم پانزدهمین جشن تصویر سال در خانه هنرمندان برگزار شد. در اختتامیه این مراسم با خواستگاری یک آقای عکاس از یک خانم عکاس همه حضار به وجد آمدند.

طی این جریان دبیر تصویر سال  از پدر و مادر این دو عکاس خواست روی صحنه بیایند تا مراسم خواستگاری رسمی و عکسی به یادگاری گرفته شود. امیرعلی جوادیان، عکاس پیشکسوت و پدر سروش جوادیان روی صحنه گفت:

اگر ازدواج را در همه جشنواره ها راه بیندازیم، به آینده جشنواره‌ ها کمک خواهیم کرد.

جشن تصویر سال

جشن تصویر سال

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.