راه موثر غلبه بر خشم و حفظ خویشتن داری با دانستن واکنش های بدن در هنگام بروز خشم آسان است .کشیدن نفس عمیق، نوشیدن آب، قدم زدن ، استراحت کوتاه ، ترک موقت محل از راه های اولیه کنترل خشم هستند.

هر فرد در زندگی روزمره ی خود با خشم رو به رو می شود که به صورت یک رفتار عادی تبدیل شده است. اما آنچه که مهم است این که چگونه بر خشم خود غلبه کنیم. غلبه بر خشم و حفظ خویشتن داری در شخصیت ما خیلی تاثیرگذار است.

راه های غلبه بر خشم و و حفظ خویشتن داری

برای غلبه بر خشم بهتر است که محرک های خشم را در خود شناسایی کنید ، غلبه بر خشم عامل اصلی حفظ خویشتن داری می باشد. انسان ها در زندگی شخصی و زناشویی خود دچار خشم هایی می شوند که اگر خویشتن داری نکنند باعث لطمه زدن بر روابطشان با اطرافیان و همسرشان می شود.

غلبه بر خشم

 هنگامی که، به فرد استرس طولانی وارد می گردد ،فرد دچار خشم و عصبانیت می شود. خشم یکی از واکنش های طبیعی و غریزی بدن است، با دانستن نشانه های واکنش بدن هنگام خشم و عصبانیت ، غلبه بر خشم در هنگام بروز آن آسانتر است. هیچوقت سعی نکنید که حقایق زندگی را بزرگتر و مهم تر از آنچه که هستند، ببینید؛ زیرا در صورت بروز یک اتفاق نه چندان مهم ،خشم و عصبانیت بر شما غالب می شود. خشم یک واکنش گذراست که بعد از مدتی به پایان می رسد، عدم غلبه بر خشم موجب خدشه وارد شدن بر شخصیت فرد می شود. به همین علت کنترل خشم و حفظ خویشتن داری بسیار مهم است.

برای حفظ خویشتن داری و غلبه بر خشم ،هنگامی که عصبانی هستید موقت آن محل را ترک کنید، به هیچ چیزی فکر نکنید، چند نفس عمیق بکشید، آرامش خود را به دست آورید،آب بنوشید و  مدت کوتاهی به قدم زدن بپردازید. خواب کوتاه نیز بر از بین بردن آثار خشم موثر است، به طوریکه بعد از استراحت کوتاه ذهن بهتر مسایل را حلاجی می کند و دیگر خشمی در کار نیست. و یک نکته برای سلامتی ، زمانی که عصبانی هستید غذا میل نکنید، زیرا به حجم غذایی که می خورید توجهی نمی کنید که این باعث افزایش وزنتان می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.