ایرانی ها به دلیل داشتن مشکلات فراوان که مهم ترین بخش آن مشکل بیکاری و اقتصادی است در رتبه نخست مردم عصبانی جهان جای گرفتند.

موسسه گالوپ ابراز کرد که: ایرانی‌ ها رتبه اول خشمگینی را در دنیا دارند. به همین منظور محمدرضا ثقفی در کانال بی قانون طرح زیر را به عنوان سوژه انجام داده است.

طرح محمدرضا ثقفی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.