عکسی که ظاهرا در اینستاگرام یک دختر میلیاردر یونانی منتشر شده و توضیح آن نشان از این است که این انگشتر هدیه کریسمس کریم انصاری فرد به همسرش می باشد. روی عکس از کلمه «شوهر» استفاده شده است.

این روز‌ها شایعه ازدواج کریم انصاری فرد بازیکن مشهور فوتبال ایران با یک دختر یونانی دهان به دهان در فضای مجازی می‌چرخد. طی چند روز گذشته انتشار یک عکس جدید در فضای مجازی سبب شد تا تردید‌ها در مورد ازدواج کریم انصاری فرد با دختر مذکور کمتر شود.

در ادامه عکس هدیه کریم انصاری فرد به نامزدش را مشاهده می کنید.

انگشتر گرانبهای نامزد انصاری فرد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.